nieuws

Rijk subsidieert bouw woningen Amersfoort

bouwbreed

De gemeente Amersfoort krijgt een subsidie van bijna f. 15 miljoen voor de bouw van 1063 woningen in de wijk het Eemkwartier. De subsidie is afkomstig van het ministerie van VROM op grond van de regeling Subsidies Grote Bouwlokaties.

Het Eemkwartier is een binnenstedelijk plan dat onderdeel uitmaakt van het po Centraal Stadsgebied Amersfoort. Daarover is in mei 1993 een convenant afgesloten tussen het rijk en de gemeente Amersfoort. De uitvoering gebeurt via een publiek-private samenwerking tussen gemeenten en een aantal ondernemingen.

In de directe omgeving van het NS-station wordt in het Eemkwartier een gebied ontwikkeld met ruim duizend woningen. Ook worden kantoorgebouwen en winkels gebouwd in het plan. De ontwikkeling past in het verstedelijkingsbeleid van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.

De subsidie is een bijdrage in de hoge grondkosten. De gemeente Amersfoort betaalt f. 10.000 per woning. De bouw moet nog dit jaar beginnen. De afronding van het po staat gepland voor het jaar 2003.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels