nieuws

Exploitatietekort van f. 38,5 mln op nieuwe Zwolse wijk

bouwbreed

Het exploitatietekort van de nieuwe Zwolse woonwijk Stadshagen bedraagt f. 38,5 miljoen gulden. Dat komt vooral door de ruime opzet van de wijk, die 8500 woningen zal tellen. Zwolle wil het planologisch uitgangspunt voor Stadshagen niet verlaten, want ook over tientallen jaren moet het wonen er nog aantrekkelijk zijn. De gemeente verwacht het financiele gat te dichten met bijdragen van het rijk.

Tegen de aanleg van Stadshagen tekenden de buurgemeenten Genemuiden, Hasselt en IJsselmuiden bezwaar aan. Ze vinden dat de infrastructuur tekort schiet om het verkeer van en naar de wijk goed te verwerken. Onzeker is of het protest van invloed is op het tempo waarin Stadshagen zich ontwikkelt. Na de zomervakanties begint het bouwrijp maken van de grond. In 2007 is de aanleg voltooid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels