nieuws

Bouwers nemen wetje van Vermeend onder vuur

bouwbreed

Vermeends reparatiewet voor de overdrachtsbelasting jaagt de bouwnijverheid op extra kosten en belemmert de revitalisering van stadskernen. Voor VG Bouw-voorman Chris Sas was dat aanleiding om zijn beklag te doen bij de Vaste Kamercommissie van Financien.

Het wetsvoorstel, dat onlangs naar de Tweede Kamer ging, waarin de hiaten voor de overdrachtsbelasting worden gedicht, leidt tot problemen bij de ontwikkeling en realisatie van bouwpoen. Het is overigens een gevolg van het feit dat bouwers steeds meer als risicodrager bij poen zijn betrokken. Dit houdt veelal in verwerving van gronden en gebouwen. De oude belastingconstructie die daarop van toepassing was, die heette de economische eigendomsoverdracht, is door het plan van staatssecretaris van Financien Willem Vermeend, buitenspel gezet. “In plaats van de op termijn beoogde verlaging van de overdrachtsbelasting, wordt de bouw nu met een verdubbeling van die belasting geconfronteerd”, stelt Sas in zijn schrijven aan de Kamerleden. “Dit zal zeker leiden tot problemen bij de ontwikkeling en realisatie van bouwpoen. Ook daar waar het gaat om binnenstedelijke poen, die veelal alleen haalbaar zijn na verwerving van objecten van de verschillende eigenaren. Onverkorte invoering betekent een belangrijke additionele last in de exploitatie-omzet.”

Oplossing

VG Bouw doet de Kamercommissie een suggestie aan de hand. Net als de vele andere klagers, zoals VNO-NCW en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, wil men dat de maatregelen worden verzacht. Uit een gecompliceerde uitleg blijkt dat VG Bouw de bestaande anti-cumulatiebepaling van de Wet op belastingen van rechtsverkeer aangepast wil zien. “De werkingssfeer moet worden uitgebreid met de overdracht van zaken die zijn bestemd voor vervaardiging van nieuwe onroerende zaken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels