nieuws

Provincie Groningen legt nieuw bos aan

bouwbreed

De provincie Groningen, het rijk en de elektriciteitsproducenten sluiten woensdag een akkoord over de grootschalige aanleg van bos in de provincie. De overeenkomst moet er toe leiden dat de komende jaren in de provincie tussen de 300 en de 500 hectare bos wordt aangelegd.

Woensdag begint de aanleg van een bos van 100 hectare in Noorddijk. Ten oosten van Lewenborg (stad Groningen) komen drie bosstroken van in totaal 20 hectare. Landbouwminister Van Aartsen en voorzitter Nijpels van de stichting Face (waarin de elektriciteitsproducenten zijn verenigd) planten gezamenlijk de eerste boom. De aanleg van de 120 ha bos vergt – 14 miljoen.

De elektriciteitsbedrijven nemen deel aan het po om de luchtverontreiniging die ze veroorzaken te compenseren. Elektriciteitscentrales stoten kooldioxyde uit. Bossen nemen dat broeikasgas weer op. De bosbouwplannen van Groningen passen in het streven van de rijksoverheid het areaal bos de komende decennia flink uit te breiden. De aanleg van bos op landbouwgrond wordt gesubsidieerd met Europees geld.

Akkerbouwers ke subsidie krijgen als ze hun land beplanten met bomen. Groningen wil op termijn een bosbouwcooperatie oprichten met akkerbouwers als leden. Die cooperatie moet er vooral voor zorgen dat het nieuwe bos een aaneengesloten gebied gaat vormen. Groningen vindt dat uit landschappelijk en toeristisch oogpunt het aantrekkelijkst. De bedoeling is dat boeren die willen omschakelen op bosbouw, maar geen land bezitten binnen de bosontwikkelingszones, tot een grondruil komen met collega’s.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels