nieuws

Gemeente heeft z’n zaakjes goed voor elkaar IJsselstein bouwt niet voor hogere inkomens alleen

bouwbreed

”We hadden alles voor elkaar. De grond was aangekocht, de plannen waren gemaakt. Het was dan ook een hele domper toen bij de presentatie van de Vierde Nota-extra de grens van het Groene Hart was verlegd en een streep door onze bouwlocatie was gehaald.” Drs. Th.E.M. Wijte, burgemeester van de gemeente IJsselstein, kan er nu wel om lachen. Uiteindelijk is alles op z’n pootjes terecht gekomen en zal nog dit jaar worden begonnen aan de bouw van 3850 woningen op de locatie Zenderpark.

Burgemeester Wijte gaat even verzitten. Hij lijkt zich nog op te ke winden over het moment dat bleek dat toenmalig minister Hans Alders de grenzen het Groene Hart opnieuw had vastgesteld. De locatie Zenderpark, de voorlopig laatste grote bouwlocatie van IJsselstein, viel net buiten de grens. ”Nou”, verhaalt de eerste burger, ”de poppen waren aan het dansen.” Temeer daar de gemeente al ruim vier jaar met de ontwikkeling van de locatie bezig was. Immers, in 1986 was de bouwlocatie in het streekplan opgenomen. ”Vanaf dat moment zijn we begonnen met het verwerven van de grond. Toen we van Alders niet mochten bouwen is er een geweldige lobby gestart.”

Volgens Wijte is het niet alleen de lobby richting Den Haag geweest die er voor heeft gezorgd dat begin dit jaar de grens van het Groene Hart opnieuw is vastgesteld. ”De belangrijkste aanleiding ligt natuurlijk bij het feit dat de regio Utrecht de laagste volkshuisvestelijke cijfers heeft. Er is hier ontzettend weinig gebouwd en de druk op de woningmarkt is mede hierdoor enorm.”

Pre-Vinex

Het is dan ook niet alleen IJsselstein dat de bebouwing van Zenderpark zo belangrijk achtte. Het is vooral ook de regio Utrecht geweest dat de druk richting het Haagse heeft verhoogd. ”Zenderpark”, zegt Wijte met nadruk in zijn stem, ” is een pre-Vinex-locatie. Deze locatie kan snel in ontwikkeling worden genomen en ligt voor op de Vinex-locaties Leidse Rijn en Houten Zuid.”

Dat Zenderpark ook door de regio wordt begeerd noemt Wijte logisch. ”IJsselstein”, zo legt hij omstandig uit, ”heeft altijd al voor de regio gebouwd. Dat maakt de realisering van bouwlocaties in principe niet moeilijk. Er is nooit zoveel weerstand tegen. In die zin dat er bij de inwoners een zekere angst bestaat om het’ karakter kwijt te raken. Dat ligt bijvoorbeeld bij Vleuten/De Meern weer heel anders.”

IJsselstein is er in de visie van Wijte voor de regio maar ook weer niet ten koste van alles. Als portefeuillehouder volkshuisvesting van het Regionaal Beraad Utrecht, het samenwerkingsorgaan van elf gemeenten in de regio, zegt hij zich bewust te zijn van de noden van bijvoorbeeld een stad als Utrecht. ”Zoals gezegd de druk op de woningbouw is hier groot.”

Kanttekening

Toch plaatst hij wel degelijk kanttekeningen als het gaat om het ineens op de markt brengen van nieuwbouwwoningen. ”Een strakke planning is wel degelijk van belang”, zo vindt de burgemeester. ”Op dit moment is er overal vraag naar. Maar de vraag is of dat ook zo is als straks duizenden woningen worden opgeleverd.” Voor Zenderpark heeft Wijte geen vrees. ”Als pre-Vinexlocatie raken we die nog makkelijk kwijt. Ik denk overigens wel dat er hier in de regio ook meer sprake is van een planning. Want als Zenderpark met een jaar of twee zo’n beetje is voltooid, dan zullen de woningen op Leidse Rijn en Houten Zuid afkomen. Tussen deze twee locaties zal nog wel enige afstemming nodig zijn.”

Ruimtedruk

De volgende vraag is natuurlijk wat voor woningen er moeten worden gebouwd en voor wie. ”Het moeten geen eenzijdige wijken worden voor alleen beter betaalden. Net zo min als er alleen eengezinswoningen moeten worden gebouwd. Stapeling is ook belangrijk. Zeker gelet op de toenemende ruimtedruk. Het verhogen van het aantal woningen per hectare is natuurlijk ook een optie. De vraag is dan wel in hoeverre de consument nog geonteresseerd is. Het is moeilijk, maar dat is in de toekomst kijken altijd.”

Wijte geeft toe dat er op dit moment een heleboel onbeantwoorde vragen zijn als het gaat om de populariteit van de grote woningbouwlocaties. ”We moeten proberen voor elk wat wils te bouwen. Bouwen naar behoefte.. Dat betekent op dit moment vooral in het segment f. 200.000 tot f. 300.000. Daarnaast moeten er ook woningen in de duurdere categorie worden gerealiseerd, maar ook de sociale sector mag zeker niet worden vergeten.”

Misverstand

Volgens Wijte is het een misverstand dat regiogemeenten alleen maar voor de hogere inkomensgroepen willen bouwen en de goedkope sector aan de grote stad, in dit geval Utrecht, overlaten. ”Hogere inkomensgroepen zijn voor mij interessant als ik de ozb wil verhogen. Maar voor het winkelbestand en de centrumfunctie moeten we het als gemeente denk ik meer van de lagere en vooral midden-inkomens hebben. Deze groepen nemen ook meer deel aan bijvoorbeeld het verenigingsleven.”

Hij geeft toe dat het sturen naar een evenwichtige opbouw moeilijk is en ook steeds moeilijker wordt. ”Maar het moet altijd het streven blijven. Bij een eenzijdige opbouw en of dat nu alleen maar duur of alleen maar goedkoop is, maakt geen verschil, dan ben je als gemeente op termijn altijd slecht af.”

Wijte geeft toe dat het spannende tijden zijn voor iemand die zich volop met de volkshuisvesting bezighoudt. ”Er zit volop beweging in en er gebeurt van alles. Tot een paar jaar geleden was er over de hele woningbouwopgave binnen de regio nog nauwelijks consensus. De een die de beginperiode van het Regionaal Beraad Utrecht heeft meegemaakt zegt dat ze elkaar de tent uitvochten en de ander zegt dat er stevig werd gediscussieerd. De waarheid ligt ergens in het midden. Feit is dat er in de afgelopen tweeeneenhalfjaar ontzaglijk veel is bereikt. Er is een gemeenschappelijke visie ontstaan waar iedere gemeente, de een misschien dan wat meer dan de ander, in principe achter staat.”

Toekomst

Wijte hoeft nauwelijks een moment na te denken als hem wordt gevraagd hoe IJsselstein er over een jaar of tien uitziet. ”Zenderpark is dan uiteraard helemaal klaar. Het is een wijk die weliswaar goed met de auto te bereiken is maar verder wel een autoluwe wijk is. De locatie wordt door middel van een sneltram ontsloten.”

Overigens is IJsselstein ook al bezig met het maken van plannen voor Rijnenburg’. ”Dat is onze allerlaatste bouwlocatie waar tussen de zes- en vijftienduizend woningen ke worden gebouwd. Als die klaar is, is het echt afgelopen. Dan is de uiterste bouwgrens bereikt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels