nieuws

Beverwijk en Oostermeer beste voorbeeldplannen

bouwbreed

Beverwijk en Oostermeer hebben in de afgelopen zes jaar het beste voorbeeldplan bij het ministerie van VROM ingediend. Beverwijk en Oostermeer vielen ‘in de prijzen’ met hun plannen voor respectievelijk een park en landschapsbeheer.

Van de 51 plannen die sinds 1989 door het ministerie van VROM als “voorbeeldplan” met een ton subsidie zijn gehonoreerd, zijn deze week tijdens de druk bezochte slotmanifestatie van de actie in de Beurs van Berlage de twee “meest voorbeeldige” bekroond.

Voorzitter Kurpershoek van de vereniging Groene Long Beverwijk, die met succes heeft geijverd voor de aanleg van een groot park in plaats van woningbouw, mocht de feesttaart van minister De Boer delen met agrariers uit het Friese Oostermeer die zelf het initiatief namen om hun waardevolle landschap te beheren.

De voorbeeldplannen zijn in het kader van de Vierde Nota sinds 1989 geentameerd om innovatieve ideeen te werven ter verbetering van de dagelijkse leefomgeving. In totaal zijn in vier rondes ruim 600 ideeen ingeleverd.

Details

Directeur Leeflang van de Rijksplanologische Dienst merkte bij de prijsuitreiking op dat zijn dienst veel van de plannen heeft geleerd. Het belang bijvoorbeeld om ook bij grootschalige poen als de hsl en Betuwelijn op de kleinste details van het ontwerp te letten en de mogelijkheid om veel vrijer allerlei functies te mengen.

Voorbeeld van dat laatste is het Dordrechtse plan ‘city fruitful’ om kastuinbouw te mengen met wonen en recreeren. Dat plan was een van de vijf nominaties voor de hoofdprijs. De overige nominaties waren het Morra Park in Drachten waar milieubewust bouwen, wonen en werken zijn gecombineerd en in Groningen de upgrading van het bedrijvenlint langs de Friesestraatweg.

Draagvlak

Bij beide winnende plannen gold de waardering van de jury hoe plaatselijk betrokkenen het heft in handen namen en een steeds groter draagvlak voor hun plannen verwierven. In Beverwijk resulteert dat nu zelfs in een regionaal groenstructuurplan. In Friesland is de plattelandsvernieuwing “op maat” volgens de jury een goed voorbeeld van “streeksgewijze zelfregulering” in plaats van centralistische, afgedwongen planvorming.

Minister De Boer betitelde de voorbeeldplannen als een experiment voor een beter rollenpatroon tussen centrale en decentrale spelers. Verrassend noemde zij hoeveel creativiteit daarbij loskwam, onder andere door een betere uitwisseling van informatie langs onverwachte kanalen op plaatselijk niveau.

Met trots maakte zij er gewag van dat het idee om via voorbeeldplannen het lokale niveau in te schakelen eind maart in Brussel bekroond is met de European Urban and Regional Planning Award. “Een goede inrichting van de ruimte is een voorwaarde voor ieders welbevinden”, aldus De Boer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels