nieuws

Architecten beproeven ‘elektronische snelweg’

bouwbreed

Een architect in Lissabon werkt aan een stedebouwkundig plan voor Eindhoven. In het kader van een Europees proefpo maakt hij daarbij gebruik van de ‘elektronische snelweg’. Een proef die volgens J. Mena de Matos van het European Design Centre in Eindhoven voorspoedig verloopt.

Het European Design Centre werkt samen met PTT Telecom, de gemeente Eindhoven en Philips in het Visinet-po. Daarbij zijn zeventien organisaties betrokken uit Nederland, Belgie, Groot-Brittannie en Portugal.

De elektronische snelweg is gebaseerd op Asynchronous Transfer Mode (ATM). Deze netwerktechniek maakt het mogelijk allerlei informatiestromen over verschillende telecommunicatienetwerken te transporteren. Dat geldt voor spraak, videobeelden en gegevensbestanden.

Dankzij ATM werken ontwerpers, produktontwikkelaars, architecten en planologen in de vier deelnemende landen vanuit hun eigen kantoren nauw met elkaar samen aan tal van poen. De architect in Lissabon legt zijn plannen met behulp van de elektronische snelweg van achter zijn eigen tekentafel geregeld voor aan zijn opdrachtgevers, 2500 kilometer noordelijker.

De proef, die medio 1994 is begonnen, duurt nog tot eind dit jaar. In het kader van het experiment koppelen verschillende universiteiten hun supercomputers aan elkaar en wordt ook onderwijs gegeven op afstand. Specialisten in ziekenhuizen laten medische beelden zien aan collega’s elders om op afstand te helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Architecten zijn in staat toekomstige gebruikers van een gebouw via het beeldscherm rond te leiden in het in drie dimensies getekende ontwerp, zonder dat ze daarvoor van huis hoeven. De mogelijkheden van het systeem zijn legio, aldus Mena de Matos.

Het grote voordeel van ATM is volgens hem de snelheid waarmee de gegevens worden verstuurd. Bovendien ke er zowel bestaande als nieuwe netwerken aan worden gekoppeld. Visinet moet onder meer duidelijk maken in hoeverre samenwerking op afstand tussen afdelingen of bedrijven de produktontwikkelingstijd daadwerkelijk verkort en de kwaliteit verbetert.

Het po staat onder leiding van het European Design Centre. PTT Telecom levert het netwerk in Nederland en zorgt voor de koppeling met de andere telecombedrijven. De Nederlandse partners maken gebruik van een netwerk met een snelheid van 155 megabits per seconde. Het is daarmee het snelst werkende net in Europa.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels