nieuws

Zandsuppletie op dertien locaties

bouwbreed Premium

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat volgend jaar op dertien plaatsen weggespoelde stukken Noordzee-kust opnieuw opspuiten. In totaal zal op 13 plaatsen ongeveer 8 miljoen m3 zand worden gesuppleerd om de kustlijn op zijn plaats te houden.

In 1990 hebben regering en Tweede Kamer gekozen voor het dynamisch handhaven van de kustlijn.

Ieder jaar bepaalt de minister waar de suppleties plaats zullen vinden. Ze wordt daarbij geadviseerd door de Provinciale Overlegorganen voor de Kust, de zgn. POK’s. Op verschillende plaatsen worden kustsuppleties gecombineerd met het onderhoud van vaargeulen of havens. Het werkschema kustsuppleties voor 1996 ziet er als volgt uit:

Bij Ballum op Ameland 1,55 miljoen m3, bij De Koog op Texel 2 miljoen m3, op de kop van Noord-Holland 0,85 miljoen m3, bij Callantsoog 0,45 miljoen m3 en bij Wijk aan Zee nog eens 0,47 miljoen m3.

Bij Wassenaar wordt 0,5 miljoen m3 gestort en bij Scheveningen 0,8 miljoen m3. Bij Hoek van Holland zal 0,2 miljoen m3 zand wordt gesuppleerd en wordt tevens onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd.

Bij de Slufterdam op de Maasvlakte wordt 0,9 miljoen m3 opgebracht, op Noord-Beveland bij de Onrustpolder 0,4 miljoen m3, op Walcheren bij Oranjezon 0,45 miljoen m3 en bij Schooneveld in Zeeuws-Vlaanderen nog eens 0,13 miljoen m3. Voor de Kop van Goeree moet nog een hoeveelheid te storten zand worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel