nieuws

Wijers wil meer geld voor energiebesparing

bouwbreed Premium

Minister Wijers van Economische Zaken wil dat het kabinet f. 260 miljoen uittrekt voor een pakket aan maatregelen om energie te besparen. Het gaat om maatregelen die Wijers zal aankondigen in de Energienota, die later dit jaar naar de Tweede Kamer moet gaan.

Een van de doelstellingen van de nota is het vergroten van het aandeel van duurzame energie (wind, zon) in de energiebehoefte van ons land. Dat aandeel is nu 1 procent en het zou in het jaar 2020 10 procent moeten bedragen.

Ook wordt ernaar gestreefd de fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) efficienter te benutten. Wijers wil dat vooral bereiken door consumenten en bedrijven via belastingmaatregelen aan te zetten tot beter energieverbruik.

De bewindsman wil f. 175 miljoen uittrekken voor ‘groene btw’, vervroegde afschrijving bij milieuvriendelijke investeringen en ‘groen’ beleggen.

Daarnaast wil hij f. 85 miljoen uittrekken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en voor demonstratiepoen. Een fors onderdeel van dit budget zou ke gaan naar een nieuw centrum voor milieuvriendelijk produceren. Wijers vindt dat zo’n centrum samen met de marktsector, industriele bedrijven en banken, opgezet zou moeten worden.

Reageer op dit artikel