nieuws

Wijers wil f. 260 miljoen voor besparen energie

bouwbreed Premium

Minister Wijers van Economische Zaken wil dat het kabinet f. 260 miljoen uittrekt voor een pakket aan maatregelen om energie te besparen. Dat zal hij vandaag bij de presentatie van de Derde Energienota bekendmaken.

Een van de doelstellingen van de nota is het vergroten van het aandeel van duurzame energie (wind, zon) in de energiebehoefte van ons land. Dat aandeel is nu 1 procent en het zou in het jaar 2020 10 procent moeten bedragen.

Ook wordt ernaar gestreefd de fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) efficienter te benutten. Het streven is om de energie-efficiency in de industrie met eenderde te verbeteren (eenderde minder energie gebruiken om hetzelfde produkt te maken). Wijers wil de vergroting van het aandeel duurzame energie vooral bereiken door consumenten en bedrijven via belastingmaatregelen aan te zetten tot beter energieverbruik.

Groene stroom

De bewindsman wil f. 175 miljoen uittrekken voor het onder het lage btw-tarief laten vallen van “groene stroom”, vervroegde afschrijving bij milieuvriendelijke investeringen en “groen” beleggen.

Opwekkers van alternatieve energie zouden hiervoor een hogere vergoeding van de stroombedrijven moeten krijgen. In september dacht Wijers zelfs nog aan een verplichting voor stroombedrijven om groene stroom te betrekken, als ze dat niet vrijwillig doen.

Daarnaast wil hij f. 85 miljoen uittrekken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en voor demonstratiepoen. Een fors onderdeel van dit budget zou ke gaan naar een nieuw centrum voor milieuvriendelijk produceren.

Wijers vindt dat zo’n centrum samen met de marktsector, industriele bedrijven en banken, zou moeten worden opgezet. Dat centrum zou zich onder meer moeten bezighouden met photovoltaische energie (zonnestralen rechtstreeks benutten voor opwekken van stroom), brandstofcellen (waarin energiedragers als aardgas direct worden omgezet in stroom en warmte, en de benutting van biomassa (het opwekken van energie met plantaardig materiaal).

Reageer op dit artikel