nieuws

Weer overleg plannen aanpak Drielandenpunt

bouwbreed

De provincie Limburg ziet vooralsnog geen aanleiding te bemiddelen in de problemen tussen de gemeente Vaals en de Belgische gemeente Plombieres over de voorgenomen ingrijpende herinrichting van het Drielandenpunt. Volgens gedeputeerde staten is interventie nog niet nodig, omdat beide gemeenten weer met elkaar in gesprek zijn.

Het Drielandenpunt is dringend toe aan revitalisering. Het gebied ligt er desolaat bij. Om de aantrekkelijkheid van de toeristische dagattractie te vergroten heeft de gemeente Vaals herinrichtingsplannen ontwikkeld. Daarmee is een investering van circa f. 1 miljoen gemoeid. De provincie Limburg heeft een subsidie van f. 284.000 toegezegd.

Het po behelst de aanpassing van het gebied rondom de drie grenspalen en een aanpassing van de infrastructuur.

Bij het toekennen van de provinciale subsidie was als voorwaarde gesteld, dat de werkzaamheden eind november 1995 moesten zijn afgerond. Maar omdat de gemeente Plombieres bezwaar heeft aangetekend tegen de plannen, is in de uitvoering van de plannen vertraging opgetreden. De gemeente Vaals heeft bij GS inmiddels uitstel van realisatie aangevraagd. Het bezwaar van de Belgische gemeente richtte zich vooral op de verplaatsing van de drie grenspalen en de voorziene haagafscheiding aan Belgische zijde. Met betrekking tot dat laatste aspect heeft intussen planaanpassing plaatsgevonden. Over de positie van de drie grensstenen wordt nu nog met Plombieres overleg gevoerd.

Labyrinth

Overigens ontkennen GS dat het overgrote deel van het revitaliseringsplan geconcentreerd zou zijn rond het bedrijf Labyrinth, dat een ton bijdraagt in de kosten. “Het Labyrinth valt buiten het plangebied”, stellen ze vast.

Dat de gemeente Vaals en de provincie opteren voor het plan van landschapsarchitectenbureau Wit Jongen-van den Eerbeemt en Kromwijk (de vaste stedebouwkundig adviseur van Vaals, prof.dr. F.K. Meurer uit Aken, had de voorkeur gegeven aan het plan van landschapsarchitect W. van Heukelom) vinden GS terecht: “In de inspraak is voor dat plan een duidelijke voorkeur uitgesproken.”

Reageer op dit artikel