nieuws

Wanneer kan ik vorstverlet declareren?

bouwbreed Premium

Dat is afhankelijk van het soort werk en de weersomstandigheden. Zijn uw werkzaamheden ‘vorstgevoelig’ dan kan in beginsel worden gedeclareerd als de temperatuur lager is dan – 0 gr. C. Celsius. In alle andere gevallen gelden de temperatuurnormen die zijn vastgesteld door het bestuur van het Risicofonds.

Bepalend voor het declareren van vorstverlet blijft echter de weersituatie ter plaatse van uw werkobject, de conditie van het materiaal en materieel en de bodemgesteldheid. U komt voor uitbetaling van declaraties in aanmerking als voldaan is aan de algemeen geldende voorwaarden in het Vorstuitkeringsreglement.

– Ik heb gehoord dat de declaratiestaat vorstverlet weer is aangepast. Waar moet ik deze winter rekening mee houden?

Om de administratieve handelingen van de werkgevers zoveel mogelijk te vereenvoudigen hebben wij een aantal rubrieken op de oude declaratiestaat Vorstverlet laten vervallen. Zo hoeft u niet meer een omschrijving te geven van de aard der werkzaamheden en de code weerstation te vermelden. Het is nu wel mogelijk om verschillende soorten werkzaamheden op dezelfde declaratiestaat aan te geven. In dat geval moet dan wel sprake zijn van hetzelfde werkobject.

Verder is het invullen van bijvoorbeeld het uurloon, het toeslagpercentage en de omslachtige berekening van de declaratiebedragen niet meer nodig. Dit wordt namelijk voor u gedaan door de afdeling Risicofonds van sfb Cao-regelingen. Van elke afgehandelde declaratie ontvangt u vervolgens een duidelijk overzicht. U moet er wel rekening mee houden dat u voortaan uitsluitend gebruik kunt maken van het nieuwe declaratieformulier Vorstverlet. Dit formulier kunt u overigens op de gebruikelijke wijze bij het sfb bestellen.

– Hoeven de werknemers de declaratiestaat Vorstverlet niet meer te tekenen?

Dat is juist. Uw werknemer krijgt van sfb Cao-regelingen een overzicht waarin de periode en het aantal door u voor hem gedeclareerde uren aan vorstverlet worden vermeld. Wel moet u bij het invullen van de declaratie er rekening mee houden dat het registratienummer van de werknemer is vervallen. Voortaan moet u het Sofi-nummer en de eerste vijf letters van de achternaam van uw werknemers vermelden.

– Waar kan ik nadere informatie over vorstverlet krijgen?

Alle voorwaarden die gelden bij het declareren van vorstverlet staan vermeld in de uitgave ‘Vorstverlet in de bouwnijverheid’. Dit handboek wordt u bij het begin van de winterperiode toegezonden. Directe informatie bij vragen over de vorstverletregeling kunt u verkrijgen bij de ‘helpdesk’ van sfb Cao-regelingen, telefoon (020) 583 42 99.

Reageer op dit artikel