nieuws

VROM krijgt nieuw hoofd coordinatie bouwbeleid

bouwbreed Premium

De heer drs. J. van der Harst (49) is met ingang van 1 februari 1996 benoemd tot hoofd Coordinatie Bouwbeleid van het ministerie van VROM. Hij volgt daarmee de heer drs. P.H. van Exel op, die is benoemd tot projectdirecteur Duurzaam Bouwen bij VROM.

De heer Van der Harst, is thans inspecteur Volkshuisvesting in de provincie Gelderland. In deze functie behartigt hij namens de acht inspectiekantoren voor de Volkshuisvesting in Nederland tevens de portefeuille ‘kwaliteit van het wonen’. Hieronder vallen onder meer de bouwregelgeving, leefbaarheid van buurten en wijken, kwaliteit op lokatie en duurzaam bouwen.

Na afronding van zijn studie economie vervulde Van der Harst vanaf 1975 verschillende functies bij het Directoraat Generaal Volkshuisvesting (DGVH) van het ministerie van VROM. Daarbij was hij vooral betrokken bij de financiering en subsidiering van woningbouw.

In 1988 werd hij benoemd tot hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Utrecht en sinds 1992 is hij werkzaam in zijn huidige functie.

Reageer op dit artikel