nieuws

Volgend jaar aandacht voor het industriele erfgoed

bouwbreed Premium

Zo langzamerhand weet bijna iedereen wel, dat er behalve cultuurmonumenten als kerken en kastelen ook monumenten van bedrijf en techniek zijn. Dit ‘industriele erfgoed’ omvat sluizen, gemalen, bruggen, historische fabrieksgebouwen e.d. Het zijn monumenten, die onze sociaal-economische geschiedenis met zijn produktiewijzen en produktie- en transportmiddelen doet voortleven in de herinnering. Het jaar 1996 is nu officieel uitgeroepen tot het jaar van het industriele erfgoed.

Het Pobureau Industrieel Erfgoed en de Rijksdient voor de Monumentenzorg willen met dit initiatief het industriele erfgoed onder de aandacht van een nog groter publiek brengen. De laatste jaren is de belangstelling voor monumenten van bedrijf en techniek al sterk gestegen. De overheid springt daarop in door steeds meer van deze monumenten een beschermde status te geven en herbestemming van monumenten bijvoorbeeld tot woongebouw mogelijk te maken. Het initiatief voor behoud ligt echter vooral bij particulieren. Lokale en regionale historische verenigingen leggen steeds meer interesse aan de dag voor de geschiedenis van de industrialisatie en de invloed daarvan op onze samenleving.

De officiele start van het jaar van het industriele erfgoed zal in maart komend jaar plaatsvinden in een bedrijfsmonument. Bij die gelegenheid zal een boek worden gepresenteerd over honderd industriele monumenten in ons land, geschreven door Peter Nijhof, ‘founding father’ van de industriele archeologie in ons land.

In alle provincies zullen door het gehele jaar heen bijzondere activiteiten plaatsvinden, waarbij vaak aansluiting zal worden gezocht met bestaande evenementen zoals de dag van de architectuur en de open monumentendag. Hierbij wordt samengewerkt met de ANWB en de VVV’s.

Tijdens het Nationaal Museum Weekend 1996 krijgen de musea met een historisch-industriele collectie de gelegenheid zich gezamenlijk te presenteren. Ook worden vanuit deze musea wandelingen georganiseerd. Industrieel erfgoed wordt ook opgenomen in diverse fietsroutes tijdens de landelijke Fietsdag en de Open Monumentendag.

Handleiding

In het najaar van 1996 komt Teleac met een televisiecursus over het industrieel erfgoed. Verder zijn presentaties over de industriele revolutie en de kunst in voorbereiding. Ook komt er een speciale studiedag voor vakhistorici en mensen, die in de monumentenzorg werkzaam zijn om informatie en wetenschappelijke activiteiten op dit terrein uit te wisselen. Voor amateur-historici en andere geinteresseerden, die zelf onderzoek willen doen naar industrieel erfgoed, is sinds kort een handleiding beschikbaar. Die geeft bruikbare informatie over beschikbare bronnen, nuttige archiefdiensten, documentatiecentra en literatuur op dit terrein.

Het boekje, samengesteld door Jean-Paul Corte,Giel van Hooff, Bertine Jongerius en Johan van der Laan, is te verkrijgen bij de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, Postbus 5212, 2000 GC Haarlem, tel. 023-5318436.

Gemaal van de polder Dirksland, Goeree-Overflakkee, een voormalige poldermolen, sinds 1915 in gebruik als dieselgemaal.

Reageer op dit artikel