nieuws

Voetbalstadion De Vliert in Den Bosch wordt verbouwd

bouwbreed Premium

De ingrijpende verbouwing van voetbalstadion De Vliert in Den Bosch kan beginnen. De gemeente heeft met de eerste divisieclub FC Den Bosch en de stichting Stadionbeheer een overeenkomst ondertekend. Verwacht wordt dat de bouwactiviteiten in het vroege voorjaar van 1996 een aanvang nemen. Eind volgend jaar moet het vernieuwde stadion klaar zijn.

De modernisering van het verouderde stadion is hard nodig. De plannen voorzien in inrichten van het complex voor uitsluitend (betaald) voetbal.

Dit betekent onder meer dat de huidige atletiekbaan verdwijnt. Ter compensatie is inmiddels in een ander sportpark een nieuwe atletiekaccommodatie gerealiseerd.

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad f. 7 miljoen beschikbaar te stellen voor realisering van de stadionplannen. Bovendien werd f. 2,9 miljoen uitgetrokken voor de met de bouwplannen samenhangende “ondergrondse en bovengrondse infrastructuur”.

Voorwaarden

Maar de gemeenteraad verbond aan financiele ondersteuning van het po wel enkele voorwaarden. Die leiden tot een geheel nieuwe situatie. Nu zijn eigendom en beheer/exploitatie van het stadion een gemeentelijke zaak.

Het nieuwe stadion wordt echter volledig geprivatiseerd en daarmee komt de verantwoordelijkheid voor bouw en exploitatie volledig te liggen bij het particulier initiatief. Opdrachtgever voor uitvoering van de stadionplannen is nu daarom de stichting Stadionbeheer.

Reageer op dit artikel