nieuws

Tweedelige draaibrug in Alkmaar

bouwbreed Premium

Volgens planning zal volgend jaar april worden begonnen met de aanleg van de Overstadbrug, een voetgangers- en fietsbrug over het Noordhollands Kanaal in Alkmaar. Het betreft een tweevoudige draaibrug die in opdracht van de gemeente Alkmaar wordt gebouwd. Met de realisatie is f. 3,5 miljoen gemoeid. Eind 1996 moet de brug gereed komen.

De brug gaat niet omhoog, maar draait – in twee helften – in het horizontale vlak, waardoor een dure basculekelder achterwege kan blijven. In plaats van de f. 8 tot f. 10 miljoen waarop de gemeente Alkmaar de bouw in eerste instantie had geraamd, vergt de brug, die de verbinding vormt tussen het oude stadscentrum en het nieuwe winkelgebied Noorderkade, nu f. 3,5 miljoen.

Het brugontwerp kent aan beide oevers een scharnierpunt. De brug, grotendeels uitgevoerd in staal, overspant een breedte van 32 meter, de minimale doorvaartbreedte die Rijkswaterstaat voorschrijft voor het druk bevaren kanaal. Bij openen draait een elektromotor, die opgenomen is in de ligger via een cardanas en tandwielen, de brughelften weg tot boven de wal. De tandwielen lopen over een tandheugel van een kwartcirkel op de vaste wal.

Openen en sluiten van de draaibrug vergt een laag vermogen. Het bevestigingspunt bij de tandwieloverbrenging behoedt de brug tegen dompen, terwijl ook het over de wal stekende deel van de brug als tegengewicht dient. Elke brughelft heeft een lengte van 26 meter, waarvan 18 meter voor het draaipunt. Het openen van de brug vergt ongeveer een halve minuut. De brug zal via afstandsbediening, gekoppeld aan de bestaande Frieschebrug en Tesselsebrug, bestuurd worden.

Reageer op dit artikel