nieuws

Tommel: ‘Dubo opnemen in Stabu standaard bestek’

bouwbreed

“Duurzaam bouwen (dubo) moet worden opgenomen in het Stabu standaardbestek. Pas dan is een maximale voortgang op het gebied van duurzaam bouwen mogelijk.” Dat zei staatssecretaris dr. D.K.J. Tommel bij de overhandiging van de nieuwe Stabu standaard in hotel Sofitel te Den Haag.

Hij kreeg dadelijk antwoord van ir. M.L.A.M. van Hezik, directeur van Stabu. Volgens hem worden beslissingen over duurzaam bouwen niet bij het bestekschrijven, maar bij het ontwerpen genomen. “We gaan daarom via een hulpscherm dubo-maatregelen ter beschikking stellen, als achtergrondinformatie”, aldus Van Hezik.

Wat Tommel betreft zou duurzaam bouwen standaard in de bestekssystematiek opgenomen moeten worden. Hij noemde het verminderen van het gebruik van grondstoffen, water en energie (ook tijdens de gebruiksfase), het verminderen en scheiden van afval en het stimuleren van vernieuwbare grondstoffen (zoals hout).

Duurzaam bouwen is op brede schaal slechts te bewerkstelligen via bestekteksten. Nederland zou bovendien voorop lopen als het dubo-maatregelen in het standaardbestek zou opnemen. Dat zou de concurrentiekracht van het bouwbedrijfsleven ten goede komen, aldus de staatssecretaris.

Tommel toonde veel waardering voor het feit, dat het Stabu-boek dunner is geworden in plaats van dikker.

“Er is maximaal gebruik gemaakt van electronische informatie. Wij denken in dezelfde richting, er wordt gespeeld met de gedachte om het Bouwbesluit ook electronisch ter beschikking te stellen”, aldus de staatssecretaris.

Hij wees op het belang van internationale activiteiten, zoals het overleg van Stabu met organisaties in Duitsland en Belgie en het contract dat Stabu onlangs heeft afgesloten met Natspec, de Australische organisatie voor bestekssystematiek.

Van Hezik wees erop, dat de Stabu standaard “langzaam maar zeker” ook wordt geintroduceerd op de Nederlandse Antillen en Aruba. Tommel zei dat er wel behoefte bestaat aan Europese afstemming voor wat betreft de techniek, maar niet aangaande het beleid. “Het volkshuisvestingsbeleid willen we nationaal houden”, aldus de staatssecretaris.

Einde schuldenlast

Van Hezik sprak zijn dank uit aan alle partners in de bouw, die tot nog toe gezamenlijk ca. f. 20 miljoen in de Stabu bestekssystematiek hebben geinvesteerd. Bovendien wordt er veel werk op vrijwillige basis verricht, waardoor de Stabu-standaard tegen een aanvaardbare prijs kan worden aangeboden. Met trots kondigde de voorzitter aan, dat de schuldenlast van de stichting Stabu volgend jaar tot nihil afgebouwd wordt. Van Hezik voegde hieraan toe, dat er wel een consensus moet komen over de collectieve financiering van gezamenlijke initiatieven in

de bouw, zoals Stabu.

Over de opmars van de electronische informatie zei Van Hezik, dat dit misschien wel de laatste uitgave van de Stabu-standaard in boekvorm zal zijn. De volgende ‘update’ is in het jaar 2000 te verwachten. De bijeenkomst te Den Haag werd afgesloten met een demonstratie van wat nu al mogelijk is en wat er mogelijk zal worden door het koppelen van electronische bestekken aan tekeningen en begrotingen.

Reageer op dit artikel