nieuws

Toename stormschades niet veronachtzamen

bouwbreed Premium

“Hoewel meteorologen het onderling nog lang niet met elkaar eens zijn over een eventuele globale temperatuurstijging, kan men toch wel spreken over verontrustende cijfers. In ieder geval is de toename van de stormschades in de periode 1960-1992 niet te veronachtzamen.”

Dit zei prof. ir N.A. Hendriks van BDA Dakadvies te Gorinchem op een studiemiddag in de Jaarbeurs in Utrecht, ter gelegenheid van de presentatie van het handboek ‘Bouwgebreken in de praktijk’.

“Of het effect van de temperatuurstijging zich laat vertalen in een toename van stormschades blijft echter koffiedik kijken. De zwaarte van een storm kan men technisch vastleggen als de maximaal gemeten windkracht gedurende een bepaalde tijd. In het algemeen neemt men daar het uurgemiddelde voor”, aldus Hendriks. “Er gaan echter steeds meer stemmen op om hiervoor tien minuten als gemiddelde aan te houden. Het zijn in de praktijk immers vaak de zeer zware windstoten die de schade veroorzaken. Zo komt de beruchte storm van Hemelvaartsdag 1983 op het officiele overzicht van de KNMI niet voor, aangezien deze het uurgemiddelde van windkracht 10 niet heeft gehaald. Toch was de schade enorm. “

Verband

In de periode 1964 tot 1989 hebben zich op basis van het tien minuten gemiddelde een 70-tal stormen voorgedaan, die aan het criterium van windkracht 10, dus boven de 89 kilometer per uur hebben voldaan. Op basis van het uurgemiddelde deden zich in dezelfde periode slechts acht stormen voor”, zo zei N.A. Hendriks.

“Analyses van stormen en uitgekeerde schades laten een duidelijk verband zien tussen schade en windsnelheid. Voor Europa heeft de verzekeringsbranche een aantal stormscenario’s opgesteld, waaronder de ‘Super-Daria’. Voor de ‘Super-Daria’ zijn nog verschillende zwaarten te classificeren en op grond van kansberekening is aangegeven over welke periode een dergelijke storm waarschijnlijk een keer zou ke voorkomen.

Het ‘Super-Daria-scenario’ wijkt echter nogal af van de windsnelheidsgebieden volgens NEN 6702, waarin Nederland wordt verdeeld in drie windgebieden. Wellicht is dit voor de normcommissie reden aanpassingen aan te brengen in de windsnelheidsgebieden.”

Reageer op dit artikel