nieuws

TNO: Wapening van beton kan ook binnenshuis roesten

bouwbreed

In tegenstelling tot wat tot nu toe algemeen werd aangenomen, kan ook in woningen de wapening van beton gaan roesten. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO Bouw heeft uitgevoerd in een aantal woningen in Groningen. Voor de vervaardiging van de daar toegepaste betonplaten is indertijd chloride ingemengd als verhardingsversneller.

Deskundigen waren het er volgens onderzoeker dr. R.B. Polder van TNO Bouw tot nu toe over eens: binnenmilieus zijn te droog om merkbare corrosie van betonwapening te ke veroorzaken. Dat dat niet het geval is, ontdekte hij bij onderzoek van een aantal flatwoningen van de Christelijke Woningstichting Patrimonium in Groningen. Bij de verbouwing van de woningen in de Parelflat – in een vloer werden gaten gemaakt ten behoeve van lichtkoepels – werd een flinke corrosie van de betonwapening vastgesteld. “Verbazingwekkend, dat hadden we nooit verwacht”, zegt Polder. Ook bij betonplaten van het complex die aan de buitenlucht blootstonden was corrosie geconstateerd, maar dat komt vaker voor bij chloride-bevattende betonplaten. De oplossing voor het probleem werd gevonden in het aanbrengen van een systeem van kathodische bescherming door het bedrijf Leggedoor uit Gasselternijveen.

Systematisch onderzoek

Om na te gaan of de corrosie in het binnenmilieu inderdaad een algemeen verschijnsel was, is Polder een systematisch onderzoek gestart in meerdere flatwoningen.

Daaruit bleek dat in de leefvertrekken de corrosiesnelheid van de wapening in plafonds en vloeren verwaarloosbaar was. De wapening vertoonde slechts lichte putcorrosie. Toen in de douches het normale douchegedrag werd gesimuleerd, werd echter een veel hogere corrosiesnelheid geconstateerd. De wapening vertoonde veel sterkere putcorrosie dan in andere ruimten.

De deelnemers aan het voor het onderzoek gevormde collectief (behalve Patrimonium nog enkele andere woningbouwverenigingen en Leggedoor) hebben naar aanleiding van het onderzoek besloten om maatregelen te nemen om de wapeningscorrosie in natte ruimten te verminderen.

Niet bekend

Omdat tot 1975 het inmengen van chloride in beton veelvuldig voorkwam, staat het probleem in Groningen zeer waarschijnlijk niet op zichzelf.

Maatregelen

Overal in Nederland zijn woningen met vergelijkbare prefab elementen uitgevoerd. Welke proporties dat gaat aannemen durft Polder niet te zeggen. Wie zich ongerust maakt, moet volgens hem allereerst nagaan of er inderdaad chloride aan het beton is toegevoegd. Indien dat het geval is zal nader onderzoek moeten uitwijzen of er maatregelen noodzakelijk zijn.

Reageer op dit artikel