nieuws

Terugloop in vraag naar personeel in woningbouw

bouwbreed Premium

De vraag naar kaderpersoneel in de woningbouw loopt terug. De eerder geconstateerde stabilisering heeft zich nu dus omgezet in een daling. De trend van tijdelijke vacatures zet zich door. Dit geldt met name in de uitvoering en in mindere mate voor functies op de afdelingen inkoop en werkvoorbereiding.

Dit blijkt uit de maandelijkse bouwbarometer die is gestabiliseerd op vraag en aanbod van UTA-personeel en een peiling onder de opdrachtgevers van Brouwer Personeel.

Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de bouw-ondernemers een steeds afwachtender houding innemen. Voor het hele jaar 1996 zijn de verwachtingen wel positief, maar de start zal moeizamer zijn dan in 1995, zo blijkt uit de peiling.

Met name tijdelijk personeel ondervindt hinder van het hierboven geschetste beeld. Bovenvallig personeel – op uitzend- of pobasis ingehuurd – krijgt na afloop van het po geen nieuw contract.

Uitvoerders in vaste dienst zonder po genieten op het ogenblik van een verlengde kerstvakantie, of worden bij collega-aannemers ‘gestald’. Ondanks de lichte terugval blijft er wel vraag te bestaan naar werkvoorbereiders. De nadruk ligt op kandidaten met een HTS- of of TU-opleiding.

MBO’ers

De vraag naar MBO’ers daalt licht. Deze verschuiving is terug te voeren op het streven naar een snelle, korte bouwtijd, met een kwalitatief goed produkt. Dit is mogelijk als een po optimaal is voorbereid en de kans op vertragingen minimaal zijn, zodat de winst veilig gesteld kan worden.

De utiliteitsbouw heeft opmerkelijk genoeg last van terugval. Waar normaal gesproken sprake zou zijn van een daling is het beeld nu stabiel. De lichte groei die de sector in 1995 doormaakte, zal zich in 1996 continueren, zo is de verwachting.

Installatietechniek

De installatiesector toont hetzelfde beeld als ruim een jaar geleden de bouwnijverheid. Op alle niveaus is vraag naar kaderpersoneel. Het aanbod van kandidaten is voldoende, waardoor de bedrijven nog hogere eisen ke stellen. De verwachting voor 1996 zijn hooggespannen, zodat de spanning op de arbeidsmarkt zal stijgen. De arbeidsmarkt voor ervaren monteurs toont overigens al een gespannen beeld: grote vraag, gering aanbod.

GWW-sector

De GWW-sector blijft het opvallend goed doen. De seizoensinvloeden zijn uiteraard merkbaar maar in tegenstelling tot de woningbouw, is hier de de start van 1996 beter dan in 1995.

Reageer op dit artikel