nieuws

Stemming over ecotax in senaat uitgesteld

bouwbreed Premium

De Eerste Kamer stemt pas volgende week dinsdag over het wetsvoorstel dat vanaf 1 januari 1996 een kleinverbruikersheffing op elektriciteit legt van 3,5 cent per kWh en een heffing op aardgas die in drie jaar oploopt tot 11,2 cent per kuub.

Het zag er dinsdag naar uit, nadat het debat daarover in de senaat was afgerond, dat in ieder geval GroenLinks, de PvdA en D66 voor het wetsvoorstel zullen stemmen.

Het CDA heeft overwegende bezwaren en zal hoogst waarschijnlijk tegenstemmen. De sleutel is derhalve in handen van de VVD. CDA en VVD beschikken samen over 42 van de 75 stemmen in de Eerste Kamer.

De VVD noemt de ecotax een aantasting van de Nederlandse concurrentiepositie op de wereldmarkt en ziet onvoldoende compensatie voor branches in het midden- en kleinbedrijf.

Pessimisme

Dat laatste is een vrij breed gedeelde opvatting. PvdA-Senator K. Zijlstra wil ook dat eveneens voor kleinere bedrijven mogelijkheden worden geschapen voor vrijstelling van de nieuwe belasting op aardgas en elektriciteit. Sectoren die via hun branche-organisatie meerjarenafspraken maken over een geleidelijke vermindering van het energieverbruik, komen ervoor in aanmerking. Als minstens 80 procent van de ondernemers in die sector meedoet, kan elk bedrijf dat de doelstelling haalt, zijn geld terugkrijgen.

Minister Wijers van Economische Zaken moet daarvoor nog een bestuursmaatregel uitvaardigen. Maar op voorhand toonde hij zich pessimistisch over toepassing in sectoren met heel veel kleine bedrijven.

De PvdA is tevreden met de toezegging van een onderzoek naar huishoudens met minimale inkomens en een fors energieverbruik, door hoge stookkosten in een slecht geisoleerde woning. De regering zegde dinsdag toe dat deze groep hulp krijgt van de E-teams, de energiebesparingsdeskundigen van de nutsbedrijven.

Reageer op dit artikel