nieuws

Sorgdrager rekent op voldoende geld voor cellenbouw

bouwbreed

Minister Sorgdrager verwacht dat ze volgend jaar voldoende geld krijgt van het kabinet om de in het regeerakkoord afgesproken 1000 extra cellen ook daadwerkelijk te ke bouwen. Maar ze houdt vast aan haar standpunt dat het beter is minder cellen te bouwen dan te bezuinigen op de personeelslasten in het gevangeniswezen omdat daarmee de veiligheid van de bewaarders in gevaar komt.

Sorgdrager zei dit woensdag in de Tweede Kamer. Sorgdrager zit in 1997 met een financieel probleem door de invoering van de 36-urige werkweek voor rijksambtenaren. Dat heeft tot gevolg dat er arbeidsplaatsen openvallen. Voor Justitie is afgesproken dat bepaalde functies in het gevangeniswezen volledig worden herbezet. Sorgdrager heeft hiervoor volgens haar berekeningen f. 12 miljoen te weinig gekregen van minister Zalm van Financien.

Bij de besprekingen over de begroting van 1997 komt haar claim aan de orde. Sorgdrager zei erop te rekenen dat de claim wordt gehonoreerd. Ze ziet geen mogelijkheden om het geld elders op haar begroting te vinden. “Ik vind ook dat die cellen er moeten komen. Daarover kan geen misverstand bestaan”, aldus Sorgdrager.

De minister gaf vorige week tijdens een overleg met de vakbonden te kennen dat ze liever minder cellen bouwt, dan de veiligheid van bewaarders in gevaar te brengen door op personeelslasten te bezuinigen. Wegens die uitlating was zij door CDA’er Van der Heijden naar de Kamer geroepen.

Reageer op dit artikel