nieuws

Rode molens bij Friese Sexbierum

bouwbreed

De Wolff-Nordtank-Windenergie uit Heerenveen realiseert momenteel twaalf roodbruine windmolens bij het Friese plaatsje Sexbierum. Opdrachtgever is energiemaatschappij NUON Energie-Onderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland.

De turbines hebben elk een vermogen van 500 kW en ke gezamenlijk 6000 gezinnen van stroom voorzien. Met de aanleg is een bedrag van zo’n f. 17 miljoen gemoeid. Het windpark bij Sexbierum krijgt de naam De Bjirmen en is daarmee de opvolger van het voormalige SEP-park, het eerste windmolenpark in Nederland. NUON nam het park vorig jaar over en demonteerde de verouderde achttien windmolens. Door de realisatie van het nieuwe windmolenpark heeft NUON het eigen produktievermogen aan windenergie op bijna 30 MegaWatt gebracht.

Reageer op dit artikel