nieuws

Rockwool haalt 100.000 ton aan recycling

bouwbreed Premium

De Rockwool Recyclingfabriek haalt dit jaar een produktie van meer dan 100.000 ton briketten, die dienen als grondstof voor de produktie van nieuwe steenwolprodukten. Rockwool heeft sinds 1992 duizenden tonnen steenwolresten bestaand uit snijafval van bouwplaatsen, bouw- en sloopafval en afval uit eigen produktie, verwerkt tot briketten.

Inmiddels bestaan de huidige produkten van Rockwool Lapinus BV te Roermond voor 50% uit gerecycled materiaal. Rockwool coordineert de inzameling en recycling van gebruikte steenwol.

Van de ingezamelde steenwolsubstraten uit de tuinbouw, wordt een deel gebruikt als grondstof voor de baksteenindustrie. Per 1 februari 1996 mogen bouw- en sloopafval volgens de Wet Afvalstoffen niet meer worden gestort.

Van 1987 tot en met vorig jaar heeft Rockwool ruim 140 miljoen gulden geinvesteerd in een schoner produktieproces en de bouw van de recyclingfabriek.

Op het gebied van het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen zijn grote verbeteringen mogelijk gebleken door het naverbranden en filteren van rookgassen. De uitstoot van stof is met 89% gereduceerd, van zwaveldioxyde met 91% en van zwavelwaterstof met 98,7%.

Reageer op dit artikel