nieuws

Rijkswaterstaat krijgt beschikking over elektronische stroomatlas Rijkswaterstaat heeft

bouwbreed Premium

een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een consortium van specialistische bedrijven voor het realiseren van een operationeel radarsysteem voor het meten van de stroming bij Hoek van Holland, op de Westerschelde en langs de Waddenkust.

Met het radarsysteem ke door middel van hoogfrequente radargolven de zeestromingen aan het oppervlak en in de diepte over een gebied van 20 bij 20 kilometer worden bepaald en direct op een computerscherm worden gepresenteerd. De informatie zal worden gebruikt voor onderzoek naar de verplaatsing van zand en slib langs onze kust en voor de scheepvaart.

De Rijkswaterstaatsdirecties Zeeland, Noordzee, Noord- Nederland en het Rijksinstituut voor Kust en Zee en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan het po met de bedrijven OCN, Waterloopkundig Laboratorium, Delta Consult en INA/Marconi.

De komende twaalf maanden zal het radarstroommeetsysteem achtereenvolgens worden gebruikt ten behoeve van de verdieping van de Westerschelde, het begeleiden van scheepvaartverkeer naar Rotterdam en bij Terschelling.

Met behulp van twee zend- en ontvangstantennes met een lengte van 85 meter, die zo’n 10 kilometer van elkaar staan opgesteld, zal het meetsysteem iedere 20 minuten de stroomsnelheid en stroomrichting meten. Het stroompatroon wordt gelijktijdig gepresenteerd op een beeldscherm in het centrum voor de begeleiding van de scheepvaart. Door middel van deze elektronische stroomkaart zal voortdurend de meest actuele informatie beschikbaar zijn. Tot op heden was het niet mogelijk zo snel en over zo’n groot gebied de zeestromingen te bepalen. De apparatuur, die gebaseerd is op het verschijnsel van dopplerverschuiving van de radargolven aan het zee-oppervlak, maakt tevens gebruik van een computermodel van het gebied en metingen van waterstanden en wind.

Reageer op dit artikel