nieuws

Renovatie Muntcomplex begint half jaar te laat

bouwbreed Premium

In Weert is de renovatie/ nieuwbouw van het Muntcomplex behoorlijk vertraagd. Het begin van het werk staat dezer dagen gepland, maar had officieel op 14 juli jl. moeten aanvangen. De te late start is een gevolg van het afhaken van onderaannemer Nelissen van Egteren (NvE) uit Venray – die door hoofdaannemer Van Omme en de Groot was aangetrokken – en vervanger aannemersbedrijf Jongen Scheepers uit Roermond. Beide kwamen, toen het erop aankwam, waarschijnlijk niet rond met de hoofdaannemer.

Nelissen van Egteren dong tijdens de aanbesteding mee naar een onderdeel van het totale po. Van Omme en de Groot kreeg, als laagste inschrijver van het totale po, de voorkeur. Omdat ook dit bedrijf boven de begroting van Weert uitkwam werd de aanbestedingssom ( f. 12.120.000) teruggebracht naar f. 11.840.000.

De ambtelijke dienst van de gemeente Weert ontdekte, na bestudering van de calculaties van Van Omme en de Groot en Nelissen van Egteren, een dubbeltelling van vijf ton. Nelissen van Egteren zou de dubbeltellingen wegwerken.

Gesprek aangevraagd

Directeur Stijnen van NvE: “Ik weet nu nog niet over welke dubbeltelling Weert het heeft. Ik heb een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijke wethouder Schouwenaars.”

Inmiddels hebben zich, in een gezamenlijke vergadering, de betrokken commissies van advies van de gemeente Weert, onder voorzitterschap van Schouwenaars, over de situatie gebogen. In deze vergadering – zo staat althans in de notulen – heeft de voorzitter over de dubbeltelling van vijf ton onder andere gezegd: “De problematiek is ontstaan omdat NvE dubbeltellingen zou wegwerken.

Hierover bestond een mondelinge afspraak. NvE heeft dit half miljoen in eigen zak willen steken. De gemeente heeft niet getekend voor de aanneemsom want NvE hield geen woord.

Van Omme en de Groot is aangesproken op zijn verantwoordelijkheid en heeft die op een gegeven moment ook genomen. Met NvE is de zaak verder afgewikkeld”, einde citaat openbare notulen.

Oorzaak

Op een vraag van een commissielid waarom NvE er de brui aangaf zei Schouwenaars: “We proberen daar nog achter te komen.” Directeur Stijnen van NvE zegt dat zijn bedrijf de miljoenenklus graag had uitgevoerd. Hij wil de reden waarom NvE afgezegd heeft niet kwijt.

Over het afhaken van Jongen Scheepers zegt Stijnen: “Ik denk dat het om dezelfde reden is als wij.” Het totale werk wordt nu, met vertraging van het welzijnsgedeelte, uitgevoerd door de hoofdaannemer zelf.

De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Weert (welzijnsgedeelte) en Williams Properties (winkelgedeelte).

Reageer op dit artikel