nieuws

Provincies harmoniseren regels bedrijfsafval

bouwbreed Premium

De provincies gaan gelijke regels hanteren voor het bedrijfsafval. De uniforme regels liggen vast in een verordening. Vanaf 1 januari 1996 kennen acht provincies gelijke regels voor bedrijfsafval. Gelderland hanteert die vanaf 1 april 1996. Friesland, Overijssel en Limburg volgen in de eerste helft van het volgende jaar.

Met de regels voor melding van bedrijfsafval willen de provincies beter inzicht krijgen in de afvalstromen en de juiste verwerking ervan controleren. De ontvangst van afvalstoffen staat centraal in de regeling die op 1 januari 1996 ingaat. Verwerkers en inzamelaars moeten de provincies elk kwartaal melden wat zij aan afvalstoffen innamen. Inzamelaars mogen alleen dan aannemen wanneer zij op de provinciale inzamelaarlijst voorkomen. Bedrijven die rechtstreeks afval aanbieden aan een bewerker moeten dit zelf melden. De nieuwe meldingsregels voor bedrijfsafval vereenvoudigen de reeds bestaande regels in de Randstad en Noord-Brabant. Een overgangsregeling laat inzamelaars en verwerkers wennen aan de nieuwe gang van zaken.

Hergebruik

Met de regels voor het scheiden van bedrijfsafval willen de provincies het hergebruik stimuleren. Vanaf 1 januari 1997 moeten alle bedrijven glas, papier en karton, textiel en organisch afval gescheiden aanbieden. Enkele andere stromen die gescheiden vrijkomen bij het bedrijfsproces moeten apart worden gehouden. Deze verplichting gaat pas in wanneer er voldoende mogelijkheden voor hergebruik zijn. Dat kan per provincie verschillen. Naar verwacht zullen bedrijven hiertoe voor de meeste afvalstromen uiterlijk 1 januari 1997 verplicht zijn. De nieuwe provinciale regels voor het melden en scheiden van bedrijfsafval lopen daarmee gelijk met de gemeentelijke regels voor huishoudelijk afval.

De provinciale milieuverordeningen kennen ook een verbod op de export van afval naar andere provincies. Dit geldt niet voor de uitvoer van afval dat hergebruik wacht. Voor de uitvoer van andere afvalstoffen is een ontheffing van de provincie nodig. Negen provincies beschikken inmiddels over een aparte telefonische informatiedienst die bedrijven adviseert over de regels voor scheiding en melding. Friesland, Overijssel en Limburg nemen een dergelijke lijn in de loop van 1996 in gebruik.

Reageer op dit artikel