nieuws

Provincie wil wachten met boring Terschelling

bouwbreed

De provincie Friesland wil dat minister Wijers van Economische Zaken voorlopig geen toestemming geeft aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor gaswinning op de Noordzee bij Terschelling. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de gevolgen van alle booractiviteiten in het Waddengebied. Dit staat in een advies van Gedeputeerde Staten aan de minister.

De NAM heeft berekend dat tijdens de winning de bodem hooguit 10 centimeter zal dalen. De provincie vindt dat de gekozen boorplaats niet los kan worden gezien van alle andere activiteiten van de NAM in het Waddengebied.

In 1999 zal er een nieuw plan komen voor gaswinning in dat gebied. In het kader daarvan laat de NAM in 1998 een studie naar de bodemdaling verrichten. De provincie wil wachten op de resultaten van dat onderzoek. Eerder tekenden de gemeente Terschelling en de Waddenvereniging al bezwaar aan tegen de plannen van de NAM. Zij vrezen dat de bodemdaling grote gevolgen heeft voor het eiland. Bovendien willen zij ook een totaalbeeld van de gevolgen van alle booractiviteiten.

Reageer op dit artikel