nieuws

Projectontwikkelaars gaan super energiezuinig bouwen

bouwbreed

Vijf grote poontwikkelaars gaan, op verzoek en met medewerking van het Wereld Natuur Fonds, in de komende twee jaar 200 zeer energiezuinige woningen bouwen. Het meest opvallende zal zijn dat het gasverbruik in deze woningen minder zal bedragen dan 500 m3 per jaar. Dat is een 60% reductie ten opzichte van de huidige overheidsnorm van 1200 m3 per jaar. Dat werd donderdag in een gezamenlijk ondertekende intentieverklaring vastgelegd.

Het Wereld Natuur Fonds is er van overtuigd dat de Co2 uitstoot de grootste bedreiging vormt voor de instandhouding van de natuur. Alleen al de Nederlandse huishoudens veroorzaken door verwarming van woningen en opwarming van water 10% van de Co2 uitstoot in ons land. Het WNF en de vijf poontwikkelaars zijn er van overtuigd dat door de bouw van zeer energiezuinige woningen die uitstoot fors naar beneden kan.

De vijf ontwikkelaars – Mabon BV, Moes Bouwbedrijf BV, Slokker Vastgoed Groep BV, Bouwfonds Woningbouw BV en Wilma Vastgoed BV – hebben zich door een intentieverklaring te tekenen tegenover het WNF verplicht elk veertig van deze energiezuinige woningen in vijf gemeenten te zullen realiseren.

En wel op een zodanige manier dat de huidige energie prestatie coefficient van 1,4 naar 0,75 zal worden teruggebracht, aldus ir. C.E.C. de Reus van Wilma Vastgoed, sprekend namens de ontwikkelaars.

Het ligt volgens hem in de bedoeling “alle bestaande kennis op energiebesparingsgebied intelligent en efficient toe te passen en wel zodanig dat de resultaten snel in de reguliere bouwstroom terug te vinden zal zijn”.

Marktgericht

Het gaat de poontwikkelaars erom marktgerichte methodes en een integrale aanpak te ontwikkelen. Veel van wat nodig is om een energie-arme en tegelijkertijd milieuvriendelijke woning te bouwen, is al bekend en hoeft niet altijd geld te kosten. De Reus noemde in dit verband een goede zonne-orientatie, korte leidingsystemen en gescheiden waterafvoer.

En bij de bouw zelf zal gebruik worden gemaakt van betonpuingranulaat, een verstandig gebruik ook van kunststoffen, verven en menien en worden afgezien van zaken als loodhoudende produkten en natuuronvriendelijke chemische produkten.

De woningen zullen zonder enige subsidie worden gebouwd en via de commerciele markt hun weg moeten vinden naar de woonconsument. Dus behalve milieuvriendelijk en energiezuinig zullen ze ook qua wooncomfort en leefomgeving niet onder mogen doen voor de nu nog gebruikelijke woningen.

Niet bekend

Voorbeeld-poen

Staatssecretaris Tommel toonde zich zeer verheugd over dit initiatief vanuit WNF en de markt. Het past heel goed in zijn ‘duurzaam bouwen-plan’, dat tot speerpunt van zijn beleid is gemaakt. Hij sprak de hoopt uit dat de vijf poen hiervoor als ‘voorbeeld-po’ ke gaan dienen. Hij maakte duidelijk dat de huidige overheidsnorm van 1200 m3 gasverbruik per woning per jaar zeker naar beneden zal worden bijgesteld en door dit soort initiatieven wellicht verder dan de 800 m3 dat als streefnorm door het kabinet wordt gehanteerd.

Samen met het WNF wordt getracht gemeenten over de streep te trekken om aan dit plan mee te werken. Het hele po zal worden begeleid door Ecofys, advies- en onderzoeksbureau op het gebied van energie en milieu. Dit bureau toetst de energiezuinige woningen aan het programma van eisen en ziet er op toe dat dit in de uitvoering en bouw ook wordt gerealiseerd.

Reageer op dit artikel