nieuws

Proef in vier plaatsen Straks een adres voor uitkering ww en werk

bouwbreed

Woensdag a.s. wordt in de bouwnijverheid inhoud gegeven aan de wens van de politiek om werk en uitkering dichterbij elkaar te brengen. Deze zogenaamde een loket-gedachte, waarbij de werkloze bouwvakker zich op een adres kan melden voor een uitkering bij werkloosheid en inschrijving bij het arbeidsbureau, zal voor de bouw gedurende zes maanden bij wijze van proef op vier locaties mogelijk worden. De bouwbond-CNV verzet zich tegen de gedachte dat dit gecombineerde werk slechts kan plaatsvinden bij de arbeidsbureaus.

De proef wordt onder de noemer ‘Bouwmodel ww’ uitgevoerd door SFB Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering, die door de overheid is opgedragen voor de ww-uitkering te zorgen, enerzijds en de Arbeidsvoorziening in ons land anderzijds, samen met de daarvoor in de bouw opgerichte Stichting Bouw-Vak-Werk.

De een loket-gedachte krijgt gestalte in het bij de arbeidsbureaus laten intrekken van de administrateur/plaatselijke vertegenwoordiger (apv’ers) zoals die in de bouw gaat werken. Tot nog toe kennen we in de bouw meer dan 1500 onbezoldigde plaatselijke vertegenwoordigers, die dit werk in hun vrije tijd deden. Zij gaan plaats maken voor plm. 150 gezien de complexheid van de materie geschoolde en gesalarieerde apv’ers.

Wens van politiek

Aanvankelijk lag het in de bedoeling deze apv’ers zelfstandig te huisvesten tot van overheidszijde in het kader van de sociale vernieuwing werd voorgesteld werk en uitkering dichterbij elkaar te brengen. Aan voorzitter J. Buurmeijer van het Tijdelijk Instituut Controle en Afstemming, de rechtsopvolger van de Sociale Verzekeringsraad, werd gevraagd hier uitvoering aan te willen geven.

Het is deze Buurmeijer die woensdag a.s. in Den Haag een eerste gecombineerd kantoor apv/arbeidsbureau als pilot zal openen. Op korte termijn volgen nog Eindhoven, Lelystad en ‘s-Hertogenbosch.

In Den Haag zal een apv’er in dienst van de bouwbond FNV aanvraag ww en zo nodig inschrijving arbeidsbureau gaan verzorgen. Deze bond staat achter het een loket-idee en heeft al uitgesproken zijn apv’ers overal bij arbeidsbureaus te willen onderbrengen, hoewel ze al eerder begonnen was eigen kantoortjes in het land te gaan huren.

CNV wil eigen kantoren

De bouwbond -CNV kan zich met de nieuwe opzet wel verenigingen, maar vindt het niet per se nodig dat daarvoor hun apv’ers bij arbeidsbureaus worden gehuisvest. Deze bond denkt dat een bouwwerknemer zich meer thuis zal voelen op een kantoor van de bond dan op het anonieme arbeidsbureau.

Bovendien, aldus deze bond, is de apv’er ook nog voor andere zaken beschikbaar, zoals die voortvloeien uit het Rechten Beheer Systeem voor alle bouwvakkers (waaronder verzilvering vakantiegelden) en de PRIS-rechten voor werknemers in de afbouw- en afwerksector, zoals schilders, stukadoors en natuursteenbewerkers.

Ook is het niet altijd nodig tijdelijk werklozen die een uitkering verlangen ook in te schrijven voor de arbeidsvoorziening. Als de man in kwestie zeker weet binnen enkele weken weer bij zijn oude baas terecht te ke (wat nog veelvuldig in de bouwbranche voor komt) is inschrijving als werkzoekende niet pers – noodzakelijk, zo vernamen wij.

Tenslotte is het technisch gezien in deze tijd absoluut niet nodig dat men fysiek in een huis moet zitten.

On line-verbindingen ke daarbij volstaan. Deze bond is daarom veel meer voorstander van een ‘een dossier-gedachte’ dan van een ‘een loket-gedachte’.

Medio 1996 zal het bestuur van de Bedijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, waarin vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers zitting hebben, de proef in de vier plaatsen evalueren en een besluit moeten nemen of vanaf dat moment het werk op deze wijze in heel het land zal moeten gaan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel