nieuws

Oktober was gunstig voor bouwnijverheid

bouwbreed

De maand oktober is voor de bouwnijverheid, in vergelijking met oktober 1994, gunstig geweest. Het volume van de toegevoegde waarde nam namelijk met ruim 10 % toe. Voor een groot deel kon deze groei worden bereikt doordat er meer werkbare dagen en uren beschikbaar waren dan vorig jaar oktober.

Dat blijkt uit gegevens en de interpretatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Behalve dat oktober 1995 een werkdag meer kende dan in de overeenkomstige maand vorig jaar, constateerde het CBS dat er dit jaar veel minder uren verloren zijn gegaan door slecht weer.

Over de eerste tien maanden van dit jaar bedroeg de groei van de toegevoegde waarde 2,8 %. Dit groeicijfer is iets groter dan de toename van 2 %, die in 1994 gedurende de eerste tien maanden werd gerealiseerd. De hier genoemde toegevoegde waarde (het verschil tussen de produktiewaarde en de waarde van het verbruik) heeft betrekking op de ontwikkeling in de bedrijfstak bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven. Daarbij gaat het ook uitsluitend om de produktie in Nederland, terwijl de cijfers niet voor seizoensinvloeden zijn gecorrigeerd.

Produktie

Uit de ‘Index voor industriele produktie’, waarvan de resultaten over oktober eveneens door

het CBS zijn gepubliceerd, blijkt de produktie in oktober ten opzichte van een jaar eerder met 0,8 procent te zijn toegenomen. Aangetekend wordt dat vooral de fabrieken voor hout- en bouwmaterialen een lagere produktie noteerden dan in oktober vorig jaar.

In de eerste tien maanden van dit jaar groeide de industriele produktie met 3 procent. De grootste toename kwam op rekening van de elektrotechnische industrie met een plus van 7,6 procent.

Reageer op dit artikel