nieuws

Noren beslissen in 1996 over tunnel onder Oslofjord

bouwbreed Premium

In Noorwegen is de procedure over de bouw van een 7,4 km lange tunnel onder de Oslofjord in de laatste fase. Het parlement zal in de loop van de eerste helft van volgend jaar een definitieve beslissing nemen, zodat de aanleg onder leiding van de Noorse rijkswegendienst in september kan beginnen.

De realisering van het tunnelplan vergt een investering van f. 250 miljoen en wordt voor 70 procent gefinancierd via een tolheffing (omgerekend f. 13 per auto). Deze heffing is gebaseerd op een prognose van 4200 voertuigen per etmaal. Het resterende bedrag komt uit de schatkist.

Voor de aanleg van aansluitende autosnelwegen moet verder een bedrag van tussen de f. 150 tot f. 200 miljoen op tafel komen via de reguliere rijkswegenbudgetten. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de te kiezen oplossing.

De vele tientallen kilometers via de Noorse hoofdstad besparende dwarsverbinding door de Oslofjord tussen de E18 en de E6 vormt al 30 jaar onderwerp van gesprek. In 1986 was een plan voor een brug klaar voor uitvoering. De presentatie van een tunneloplossing schoof de zaak echter weer op de lange baan.

Aanvankelijk was bovendien sprake van twee gescheiden tunnelbuizen voor verkeer in respectievelijk oostelijke en westelijke richting. Uit besparingsoverwegingen voorziet het huidige plan echter slechts in een buis met drie rijstroken; dat scheelt – 160 miljoen.

Reageer op dit artikel