nieuws

Mullerpier splijtzwam R’damse woningbouw

bouwbreed Premium

Het bouwen van woningen in het centrum van Rotterdam verloopt met horten en stoten. Tot ongenoegen van RO-wethouder Hans Kombrink twijfelt nu de raadscommissie ruimtelijke ordening of op de Mullerpier achthonderd woningen gebouwd moeten worden.

Kombrink zegt de locatie hard nodige te hebben om de binnenstedelijke bouwopdracht tot uitvoer te ke brengen. Sommige leden van de raadscommissie willen de pier gebruiken als festivalterrein. Mocht het tot een stemming in de raad komen, dat gebeurt mogelijk op 21 december, dan beschikken de voorstanders van woningbouw over 21 van de 45 stemmen. In het gehele gebied Schiehaven/Mullerpier moeten in de toekomst 2000 huizen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel