nieuws

Mecanoo bouwt toch bibliotheek TU Delft

bouwbreed Premium

ING-Vastgoed zal Mecanoo’s ontwerp voor de bibliotheek van de TU Delft uitvoeren als turn key po. Het po was deze zomer afgeblazen door de TU vanwege te hoog oplopende kosten.

Volgens een persbericht van de TU Delft is de bouw in handen gegeven van ING-Vastgoed om de nieuwe bibliotheek “voor een vast bedrag” te realiseren. Volgens architect Chris de Weijer van het Delftse bureau Mecanoo gaat het om precies hetzelfde plan en is er geen sprake van bezuinigingen. Sectordirecteur vastgoed van de TU Delft ir. A.Y. Sanson wil niet bevestigen dat ING-Vastgoed het po voor – 61,2 miljoen aan totale stichtingskosten zal uitvoeren, zoals het weekblad Delta van de TU Delft meldt, en dat het po bij een eerdere poging tot aanbesteding uitkwam op f. 67 miljoen, terwijl f. 58 miljoen beschikbaar was. Sanson: “Indertijd zijn verschillende onderdelen aanbesteed; met name het bouwkundige deel dreigde te duur te worden. Toen het College van Bestuur daarom de voorbereiding van de bouw stopte, is de TU benaderd door verschillende marktpartijen, waaronder ING-Vastgoed die een aanbieding deed. Het verschil is niet dat ING goedkoper is geworden, het enige verschil is dat in deze turn key opzet de TU geen risico meer loopt.” Naar verwachting zal de eerste paal in het tweede kwartaal van 1996 de grond ingaan en zal de bibliotheek eind 1997 worden opgeleverd.

De Weijer vertelt dat Mecanoo het plan aan ING heeft gepresenteerd maar verder nog geen contact heeft gehad. Hij toont zich verheugd dat het plan ongewijzigd doorgang kan vinden.

Niet bekend

Reageer op dit artikel