nieuws

Integrale aanpak Deurneseweg in Venray noodzakelijk

bouwbreed Premium

Met spoed reconstructie van de Deurneseweg in Venray, inclusief aanleg van geluidswerende voorzieningen. Dat bepleiten het CDA en de Socialistische Partij (SP) in Limburg in vragen aan gedeputeerde staten. Volgens hen is een integrale aanpak van de betreffende weg urgent. Na aanleg van de A73 is het toch al intensieve autoverkeer op de Deurneseweg, die een aansluiting (op- en afritten, voorzien van verkeerslichten) heeft op de autosnelweg, nog verder toegenomen.

Bewoners van een deel van de wijk Brukske in Venray klagen over ontoelaatbare geluidsoverlast. De Deurneseweg is namelijk als gevolg van aanleg van de A73 hoger komen te liggen.

Volgens CDA en SP rechtvaardigt de problematiek adequate maatregelen in de vorm van een geluidswal/scherm. Ook bewoners van de wijk willen dat. Zij zien niets in gevelisolatie. Ook verwachten zij niet veel soelaas van een bronoplossing in de vorm van een stiller wegdek.

CDA en SP dringen bij GS er op aan initiatieven te nemen die moeten leiden tot aanleg van de noodzakelijk geachte geluidswal/scherm. Dat zou onderdeel moeten zijn van een integrale aanpak van de weg. Die heeft volgens de twee partijen “in het algemeen een problematisch karakter”. Gewezen wordt op spoorvorming, gevaarlijke kruisingen en snelheidsovertredingen in de kern van Wanssum.

Reageer op dit artikel