nieuws

In Noord-Brabant twijfels over dijkenwet

bouwbreed

Het valt te betwijfelen of de nieuwe wet op de waterkeringen voldoende mogelijkheden biedt om de noodzakelijke rivierdijkverzwaring in Nederland de komende jaren te realiseren.

Dat zei commissaris van de koningin in Noord-Brabant mr. F. Houben bij de officiele ingebruikname van de nieuwe kaden langs de A2 bij Den Bosch. Deze belangrijke noord-zuid-verbinding liep tijdens de hoogwaterperiode 1994-1995 onder water door de hoge stand van de Dommel.

“Het is van groot belang dat de inspanningen voor de rivierdijkverzwaring de komende jaren worden volgehouden”, stelde Houben. Noord-Brabant werkt volgens hem hard aan tal van poen. Die lopen echter gevaar te worden vertraagd als straks de Deltawet Grote Rivieren is uitgewerkt. Dat procedures snel ke en desondanks goed met landschappelijke waarden kan worden omgegaan, heeft volgens Houben de Deltawet bewezen.

In Noord-Brabant valt 26 kilometer dijk onder de werking van de Deltawet. Eind 1996 zullen alle werkzaamheden klaar zijn.

Reageer op dit artikel