nieuws

Immobilisatie kan gebruik afval als bouwmateriaal bevorderen

bouwbreed Premium

Immobilisatie, het wijzigen van de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof zodat de kans op verspreiding van milieubedervende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte en lange termijn vermindert, kan hergebruik van afval bevorderen wanneer deze stoffen worden bewerkt tot bouwmaterialen.

Het Bouwstoffenbesluit bepaalt of een steenachtig materiaal als een immobilisaat in de bouw kan worden toegepast terwijl het Stortbesluit de gang van zaken omtrent de stort regelt. Van tevoren moet er inzicht komen in het resultaat van een immobilisatietechniek ten aanzien van de reductie van uitloging en de duurzaamheid. Momenteel bestaan er vier testmethoden voor het bepalen van de bestendigheid van immobilisaten.

CUR-commissie

Het gaat hierbij om ontwikkelingen van de CUR-onderzoekcommissie D24. Bewerking tot bouwstoffen voorkomt betaling van hoge stortkosten, spaart stortcapaciteit en vermindert het gebruik van primaire grondstoffen. Niet alle afvalstoffen laten zich tot bouwmaterialen verwerken. Het beleid van de overheid en economische factoren maken immobilisatie steeds aantrekkelijker.

Verantwoord

Een verantwoord besluit in deze vergt meer inzicht dan de testprocedures uit het Bouwstoffenbesluit en het Stortbesluit geven. Het CUR-po voorziet in aanvullende testprocedures en toetsingscriteria. Het gaat hierbij om eigenschappen die de uitloging van het immobilisaat beinvloeden zoals het organisch-stofgehalte, het gehalte aan oplosbare zouten en het reducerend gedrag.

Voorts komt het uitloogrendement aan de orde waarmee het effect van de immobilisatie wordt beoordeeld. De methoden bepalen tevens de bestendigheid van het immobilisaat tegen vorst en dooi, tegen vocht en droogte, winderosie en oxydatie. De genoemde methoden gelden niet alleen voor het beoordelen van immobilisaten. Ook andere bouwstoffen of te storten afvalstoffen ke ermee worden beoordeeld.

Immobilisatie kan ontstaan door het toevoegen van anorganische bindmiddelen als cement, kalk en gips.

Onder deze categorie valt ook de autoclavering. Hierbij ontstaat onder verzadigde stoomdruk bij een temperatuur van om en nabij 180 graden Celsius een produkt waarvan de structuur en de samenstelling overeenkomen met een cementgebonden variant. De hoge temperatuur kan echter vluchtige stoffen vrijmaken. Dat geldt ook voor immobilisatie door middel van organische bindmiddelen als bitumen.

Sinteren

Vluchtige stoffen verdwijnen nagenoeg geheel door afvalstoffen te sinteren of te smelten. Chemische fixatie vermindert alleen de oplosbaarheid van een afvalstof. Kwaliteitsverklaringen moeten de afzet van de aldus gevormde bouwstoffen bevorderen. De ontwikkelde testmethoden maken een verdere ontwikkeling van de immobilisatie en van de kwaliteitsmeting mogelijk.

Nadere inlichtingen over rapport 183; handleiding voor het beoordelen van immobilisaten verstrekt de CUR via telefoon 0182-573026.

Reageer op dit artikel