nieuws

Hsl Gotenburg-Stockholm vergt f. 2,5 miljard

bouwbreed

Elf gemeentes en vijf provincies in Zweden hebben in samenwerking met de rijksdienst natuurbeheer aan de verkeersspecialisten van de rijksdag een gedetailleerd plan voorgelegd voor de realisering van het hoge-snelheids-treintraject tussen Stockholm en Gotenburg. De regionale overheden willen hiermee de besluitvorming stimuleren tegen de achtergrond van het grote sociale belang, dat zij hechten aan deze verbinding. Het gebied in kwestie is relatief dichtbevolkt; de ontwikkelingen worden echter door het ontbreken van een eigentijdse rail-infrastructuur geremd.

Het deels nieuwe en deels uit te bouwen zogenoemde Gotalandtraject is ruim 500 km lang en zal volgens berekeningen circa f. 2,5 miljard vergen. Met de voorziening kan deze afstand in hooguit twee uur worden afgelegd. Het traject is ook ingetekend op de kaart met hoge-snelheidslijnen van de EU.

Het uitgewerkte plan dat nu is gepresenteerd beoogt een etappegewijze realisering in tien jaar met als eerste fase de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Jonkoping en Boras voor circa f. 800 miljoen. In januari komt tevens de rijksrailbeheersdienst (Banverket) met een visie in de vorm van een eigen plan. De gemeentes en provincies wilden de dienst evenwel een slag voor zijn, omdat men vreest dat deze een te enge economische afweging zal maken.

Reageer op dit artikel