nieuws

Honderd miljoen extra voor grote stedenbeleid

bouwbreed Premium

Voor het realiseren van poen die de stadseconomie in de grote steden versterken en de werkgelegenheid bevorderen wordt f. 100 miljoen ter beschikking gesteld. Dit heeft staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer laten weten. Het geld wordt aan de negentien bij het grote-stedenbeleid betrokken gemeenten verstrekt.

De f. 100 miljoen is een aanvulling op de middelen, die in de door het rijk met deze gemeenten afgesloten convenanten zijn opgenomen. Van het bedrag komt f. 60 miljoen ten goede aan de vier grote steden en f. 40 miljoen aan de overige 15 gemeenten van het grote-stedenbeleid.

In de convenanten tussen het Rijk en de grote steden zijn onder andere afspraken gemaakt over het stimuleren van de stedelijke werkgelegenheid. Ter vergroting en versterking van de marktsector is afgesproken dat zogenaamde actieplannen Economie en Werk worden opgesteld.

Investeringen

In aansluiting op deze plannen zullen de steden investeringspoen uitvoeren. Hierbij gaat het om poen in de sfeer van aanleg en revitalisering van binnenstedelijke bedrijventerreinen, het totstandbrengen van bedrijfsverzamelgebouwen, de bouw van bedrijfshuisvesting in achterstandswijken, het aanleggen van bruggen en ontsluitingswegen, de verbetering van winkelgebieden, het stimuleren van innovatief ondernemerschap en het realiseren van poen in de toeristische sector.

Het kabinet geeft met deze f. 100 miljoen uitvoering aan de motie van de Kamerleden Van der Ploeg en Ybema, waarin het kabinet werd verzocht een extra financiele impuls ten behoeve van het grote-stedenbeleid te verstrekken.

Urban-platform

Donderdag heeft de staatssecretaris ook bekend gemaakt dat hij van plan is om een Urban-platform op te richten tussen de departementen en vier Urbanwijken. Het doel van dit platform is het uitwisselen van ervaringen tussen steden en de directe betrokkenheid van departementen met de praktijk van het grote-stedenbeleid.

De vier grote steden hebben in het kader van het Urban-programma van de Europese Commissie ieder voor een wijk een specifiek plan van aanpak ontwikkeld. Amsterdam voor de wijk Bijlmermeer, Rotterdam voor de wijk Delfshaven, Den Haag voor de Schilderswijk en Utrecht voor de wijk Kanaalstraat.

Reageer op dit artikel