nieuws

Hilversum werkt aan infrastructuur

bouwbreed

De gemeente Hilversum zal jaarlijks f. 4,5 miljoen investeren in verbeteringen aan de wegen buiten de bebouwde kom. De investeringen kosten in totaal f. 58 miljoen en vinden plaats over een periode van 15 jaar. Het gemeente bestuur kondigt verder maatregelen aan om het verkeer in de stad te beheersen, fietspaden te verbeteren en de veiligheid van overstekende voetgangers te vergroten. De plannen die hiervoor op stapel stonden, zijn gewijzigd naar aanleiding van reacties uit de burgerij.

Het geld wordt gelijkmatig verdeeld over fietspaden, verblijfsgebieden, openbaar vervoer en het gebied rond Hilversum. In februari neemt de gemeenteraad een besluit over de uitvoering van de plannen. Het werk wordt verdeeld over drie perioden van vijf jaar. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat een snellere uitvoering leidt tot financiele problemen. “Als extra subsidie kan worden verkregen, kan ook de uitvoering van het plan worden versneld”, aldus een toelichting op de plannen. Om overlast te voorkomen worden de verbeteringen gebiedsgewijze aangebracht. De komende jaren wordt vooral gewerkt aan de infrastructuur in de binnenstad en de wijk Hilversum Zuidwest. Ook worden spoedklussen geklaard.

Er zijn nog geen definitieve plannen om de toegangswegen tot Hilversum te verbeteren. Wel is een onderzoek gaande hoe de wegen precies moeten worden aangepakt. Ideeen die hierover door particulieren zijn ingediend, worden in de besluitvorming meegenomen. Zo werd enkele maanden terug door een lokale politieke partij een plan gepresenteerd om het verkeer via tunnels Hilversum binnen te loodsen.

In het voorstel ‘Wegen’, zoals het er nu ligt, is een plan opgenomen om tussen de wegen buiten de stad en de binnenstad vrijliggende fietspaden aan te leggen. “Zo nodig moet hier ruimte voor vrij gemaakt worden door het instellen van eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer,” aldus een toelichting van de gemeente.

Begraafplaatsen

Niet bekend

Wijkbeheer

Bewoners van de wijken Oosterstraten en Nieuwstraten hebben samen met ambtenaren van de gemeente een wijkbeheerplan samengesteld. Hierin is voorzien in het planten van bomen, het vernieuwen van straatverlichting en het aanleggen van zebrapaden.

Daarnaast heeft de gemeente nieuwe richtlijnen opgesteld voor toevoegingen aan daken, zoals dakkapellen. De richtlijnen worden in enkele oude buurten minder streng toegepast omdat de oorspronkelijke vormen van de woningen aldaar vervaagd zijn door eerder uitgevoerde verbouwingen.

Reageer op dit artikel