nieuws

Grote steden willen meer goedkope woningen op Vinexlocaties

bouwbreed Premium

Dertig procent van de huizen die op Vinexlocaties in uitbreidingsgebieden komen, moeten woningen zijn die betaalbaar zijn voor mensen met lagere inkomens. Dat schrijven de wethouders volkshuisvesting van de vier grote steden in een brief aan de vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting. De stadsbesturen maken zich grote zorgen over de gevolgen van het standpunt van de staatssecretaris, die in zijn beleidsbrief uitgaat van hooguit 15 procent sociale-sectorwoningen.

Ook vinden de vier steden dat in de bestaande stad de helft van de toevoegingen en vervangingen in de sociale sector moet plaatsvinden. In de brief van de staatssecretaris zijn die helemaal niet opgenomen. De wethouders van de vier grote steden willen met hun brandbrief bereiken dat er voldoende draagvlak blijft voor het zo gevarieerd mogelijk maken van de voorraad woningen.

Daarnaast vrezen de wethouders voor de gevolgen van het plan van de staatssecretaris om de taxatiewaarde voor de onroerende zaakbelasting als grondslag te hanteren voor de vaststelling van de huurprijs. In een door schaarste beheerste woningmarkt, leidt dat in de particuliere sector tot een prijsexplosie, zo vrezen de bestuurders.

Reageer op dit artikel