nieuws

Geschiedenis van beton- dispuut vastgelegd

bouwbreed Premium

Het Betondispuut, de vereniging van ‘betonstudenten’ aan de Technische Universiteit Delft, heeft zijn geschiedenis vastgelegd in een lustrumboek. De uitgave biedt alle details over de activiteiten van het dispuut in de loop van zijn 25-jarig bestaan. Zij staan per jaar gerangschikt en het boek heeft geen trefwoordenregister.

Wie bijvoorbeeld de geschiedenis van de betonkanoraces wil nalezen, zal dus het hele lustrumboek moeten doorspitten. Het resultaat is dan wel volledig en uitputtend. Hetzelfde geldt voor de symposia, studiereizen en andere activiteiten, die het Betondispuut heeft georganiseerd.

Uit de jaarverslagen en bijdragen van ereleden blijkt dat aan de doelstelling van het Betondispuut, contacten te onderhouden met de maatschappij, steeds aandacht is besteed.

Het lustrumboek is te verkrijgen bij het Betondispuut, tel. 015 2784769.

Reageer op dit artikel