nieuws

Gepasseerde corporaties boos op Haagse wethouder Noordanus

bouwbreed

De Haagse wethouder van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, Peter Noordanus, heeft zich de woede op de hals gehaald van drie woningcorporaties door voor de realisering van 1200 goedkope huurwoningen op de Vinex-locatie Wateringse Veld in zee te gaan met de Woningbouwstichting Voorburg en de Woningstichting ‘s-Gravenhage. De drie woningcorporaties voelen zich door Noordanus genegeerd en gepasseerd, vooral omdat zij menen een beter bod in huis te hebben. ‘s-Gravenhage en Voorburg voelen zich op hun beurt door de drie corporaties buitengewoon on-collegiaal behandeld.

Noordanus heeft voor de realisering van de goedkope woningvoorraad op de Vinex-bouwlocatie Wateringse Veld overeenstemming bereikt met de Woningbouwstichting Voorburg en de Woningstichting ‘s-Gravenhage. De twee corporaties gaan, zo is inmiddels afgesproken, 1200 woningen bouwen waarvan de helft voor mensen met een laag of minimum inkomen bereikbaar zal zijn. De andere helft krijgt een huur die ergens onder de grens van de Individuele Huursubsidie zal komen te liggen.

Race

Op Wateringse Veld worden in totaal zo’n 8000 woningen gerealiseerd. Daarvan moeten er 2400 huizen in de goedkopere sector worden gebouwd. Voor dit ‘goedkope segment’ waren twee combinaties in de race. Naast die van Woningbouwstichting Voorburg en Woningstichting ‘s-Gravenhage was dit een combinatie bestaande uit de Algemene Woningbouwvereniging (AWV), Stichting Woningbedrijf, Patrimonium en De Goede Woning. Deze groep door wethouder Noordanus in de wandelgangen altijd bestempeld als ‘de bende van vier’ slonk alras tot de bende van drie omdat Patrimonium afhaakte. Naar verluidt omdat deze de investeringen die goedkoop bouwen op Wateringse Veld vergen niet op tafel kon leggen.

Bij herhaling liet Noordanus weten niet tevreden te zijn over de inzet van de corporaties. Zo verweet hij in Cobouw de twee combinaties “vluchtgedrag” door onrendabele investeringen in de goedkope sector te willen compenseren met het bouwen van duurdere koopwoningen. “De corporaties moeten bereid zijn een flink deel van hun reserves te willen inzetten om op Wateringse Veld te mogen bouwen. En willen ze dat niet dan realiseer ik de goedkopere woningen wel met een belegger”, zo dreigde Noordanus met de regelmaat van de klok.

Half november staakten de onderhandelingen. Achter de schermen werd vooralsnog druk gerekend maar vooral ook gelobbyd. Dit heeft ertoe geleid dat Noordanus nu in zee gaat met ‘s-Gravenhage en Voorburg. Naast de garantie dat er goedkope woningen op Wateringse Veld worden gebouwd zijn er ook prestatie-afspraken gemaakt voor goedkope woningbouw in het binnenstedelijke gebied. Als compensatie voor de bouw op Wateringse Veld en binnenstedelijke woningbouw mogen de twee 600 koopwoningen bouwen.

Keelgat

De gemaakte afspraak is in het verkeerde keelgat geschoten van ‘het andere kamp’. Vooral omdat deze een beter bod zegt te hebben door de voltallige produktie van 2400 goedkope woningen op zich te nemen. “Met meerjarige garanties voor het laag houden van de huur”, zo benadrukt A. Moerman directeur van de Algemene Woningbouwvereniging namens de combinatie.

Dwarszitten

Hij zegt het “onbegrijpelijk” te vinden dat Noordanus dit aanbod heeft afgeslagen. Bij elkaar wilde de drie woningbouwverenigingen f. 30 miljoen in de bouw van 2400 goedkope huurwoningen steken. “Hij heeft er niet eens serieus naar willen kijken”, aldus Moerman die verder de opstelling van de wethouder hekelt om met een Voorburgse corporaties in zee te gaan: “Al tien jaar lang hoor ik niet anders dat Voorburg Den Haag in veel zaken dwarszit maar nu laat hij wel een Voorburgse corporatie bouwen. Laat de Woningbouwstichting Voorburg, die door de verkoop van huurwoningen rijk geworden is, ons zijn geld maar lenen. Dat zou veel beter zijn.”

Overigens laten de drie corporaties het er niet bij zitten. Vandaag (donderdag-red) gaat Moerman “een broodje eten” met Noordanus. De inzet daarvan is hem nog op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken dan richt Moerman zijn pijlen op de Haagse gemeenteraad die per slot van rekening over de definitieve afspraken het laatste woord heeft.

Gerust

J. Rodenburg, directeur van de Woningstichting ‘s-Gravenhage zegt zich in een reactie hierover geen zorgen te maken. “Er zijn afspraken gemaakt. En de wethouder heeft het aanbod van de andere corporaties, terecht denk ik, als minder goed beoordeelt.”

Rodenburg is minder te spreken over de opstelling van zijn collega’s. Met namen het feit dat zij een aanbod gericht op de hele bouwproduktie hebben geformuleerd zit de corporatie-directeur meer dan dwars. “Als er eerst afspraken zijn om als corporaties min of meer gezamenlijk op te trekken, dan is het uitermate onbehoorlijk om je achter onze rug om en op eigen initiatief op het hele segment te storten. Ik vind dat verre van collegiaal”, aldus Rodenburg die toegeeft dat dit akkefietje de onderlinge verstandhouding geen goed heeft gedaan. “Maar dat neemt niet weg dat wij buitengewoon gelukkig zijn met de nu gemaakte afspraken en we zien de lobby van de andere combinatie als volslagen onmogelijk.”

Reageer op dit artikel