nieuws

Geluidisolatie 165 woningen Meerssen

bouwbreed Premium

In het kader van de uitvoering van het verkeersplan van de gemeente Meerssen moet, in het totale plangebied, bij 165 woningen geluidisolatie worden aangebracht. Van de betrokken huizen stijgt de geluidsbelasting boven de 65 dbA; de kosten belopen f. 750.000.

De uitvoering van het verkeersplan, dat 21 december aanstaande in de gemeenteraad voor goedkeuring wordt aangeboden, vergt f. 15 miljoen. Meerssen heeft hiervoor f. 6,3 miljoen gereserveerd, het resterende bedrag komt voor rekening van de provincie.

Het plan is opgesteld door Haskoning BV en aangescherpt door het ingenieursbureau Grontmij Advies. De uitvoering is voorzien in 1996.

Reageer op dit artikel