nieuws

Geen nieuw winkelgebied Maastricht en Heerlen

bouwbreed Premium

Er komen vooralsnog geen ‘geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen’ (GDV) in het stedelijk knooppunt Maastricht-Heerlen. Voordat een definitief besluit wordt genomen over het al dan niet oprichten van deze winkelcentra, moet een nader onderzoek worden gedaan. Dit hebben de colleges van B en W van de gemeenten Maastricht en Heerlen bekend gemaakt.

Onlangs verscheen het rapport Bouwstenen voor detailhandelsbeleid. De conclusie van het rapport is dat in Zuid-Limburg maximaal 30.000 vierkante meter ruimte beschikbaar is voor GDV’s. Deze moeten bij voorkeur worden gevestigd in het gebied ‘In de Cramer’ te Heerlen of nabij de Noord-west entree van Maastricht.

“Bij nieuwe detailhandelsontwikkelingen wordt primair gekozen voor een versterking van de bestaande winkelstructuur op wijk- en buurtniveau, de stadsdeelcentra en de binnensteden,” aldus een toelichting van de gemeenten.

Huurprijzen

In Maastricht is het gebrek aan winkelruimte het meest urgent omdat daar extreem hoge huurprijzen worden gevraagd.

“In Heerlen daarentegen bestaat de noodzaak tot het aanwijzen van een nieuwe locatie veel minder aangezien zich hier voldoende ruimtelijke mogelijkheden voordoen in de stationsomgeving, het Loon en de Klomp”, aldus het rapport.

De vervolg studie richt zich daarom met name op de Noord-west entree in Maastricht. Aandacht wordt hierbij onder meer besteed aan de maximale oppervlakte en de verkeersafwikkeling.

Reageer op dit artikel