nieuws

Financiele bijval voor Fjordverbindingsplan Noorse Hordaland

bouwbreed Premium

De provinciale overheid in de Middennoorse kustregio Hordaland krijgt van het rijk begin volgend jaar waarschijnlijk toestemming voor de aanleg van een wegennet met tunnels en bruggen, om drie door fjorden van elkaar gescheiden eilanden met elkaar te verbinden.

In het parlement bestaat voor dit f. 300 miljoen kostende po in principe een meerderheid. De ingebruikneming is gepland in 2000.

Plannen voor een andere prestigieuze infrastructurele voorziening in dezelfde regio – de brug over de Hardangerfjord die eveneens in 2000 gereed zou ke zijn – maken daarentegen weinig kans eveneens op korte termijn te worden gerealiseerd.

Voor de financiering van de brug is al drie jaar bij voorbaat tol geheven, maar inmiddels beginnen zich op rijkspolitiek niveau ernstige bezwaren af te tekenen tegen het nadelige effect op het milieu. Tevens wordt het aantal gebruikers van de brug te gering geacht.

Het eerstgenoemde po geeft bij elkaar 31.000 inwoners een wegverbinding met het vasteland. Het betreft hier de zogenoemde Driehoeksverbinding tussen de eilanden Stord, Fitjar en Bentmlo ten zuiden van de stad Bergen. Tweederde van het benodigde bedrag moet komen uit de heffing van tol.

Reageer op dit artikel