nieuws

‘Europa’ komt met f. 153 mln over brug

bouwbreed Premium

De provincies Brabant, Limburg en Zeeland en vijf aan Nederland grenzende Vlaamse provincies ontvangen in het kader van de zogeheten Interreg-II-overeenkomst tot en met 1999 f. 153 miljoen steun van de Europese Unie.

Het Interreg-II-programma betreft een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Nederland en Belgie in de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Benelux op het gebied van economie, technologie, milieu en ruimtelijke structuur.

De totale investering voor Euregionale samenwerking bedraagt ongeveer f. 300 miljoen. Nationale en plaatselijke overheden en particuliere investeerders moeten de helft van dit bedrag zelf bijdragen. Op 12 december ondertekenen de betrokken partners in Antwerpen de Interreg-II-overeenkomst.

Reageer op dit artikel