nieuws

EU presenteert Japan Europese bouw

bouwbreed Premium

Van 10 tot en met 14 juni 1996 vindt in het kader van het EU-programma Gateway to Japan een promotie van Europese bouw- en aanverwant materiaal en materieel plaats in het land van de rijzende zon. Onder andere de Europese Commissie meent dat Japan aanzienlijke kansen biedt aan Europese fabrikanten van deze benodigdheden. De handelsmissie maakt deel uit van de Europese promotie in Japan. Per sector ke maximaal 20 gegadigden meereizen. Die ontvangen hiervoor een vergoeding van ECU1000 voor reis en verblijf en ECU2000 voor de financiering van ondersteunende zakelijke diensten.

De Japanse bouwmachinemarkt geldt volgens de EC nog steeds als de grootste ter wereld in omvang. In waarde komt de Japanse markt overeen met die van West-Europa. Het zijn de grote fabrikanten die op deze markt domineren. Die houden zich vooral bezig met de vervaardiging van standaardprodukten.

Middelgrote bedrijven voorzien in de aanmaak van speciale produkten. Het is om die reden dat Europese fabrikanten er goed aan doen te zoeken naar gaten in de Japanse bouwmachinemarkt. In dat geval hoeven ze alleen met middelgrote bedrijven te concurreren. Daar komt bij dat speciale produkten minder prijsgevoelig zijn en minder eisen stellen aan de dienstverlening na de verkoop. Voorts tonen Japanse bedrijven doorgaans veel interesse voor Europese innovaties en voor hoogstaande technieken waarin men niet zelf kan voorzien.

Woningen

In de Japanse bouw bestaat onder meer behoefte aan technieken voor de verbouw en renovatie van woningen. Constructeurs tonen op hun beurt belangstelling voor machines die optimaal omgaan met energie en materiaal. Evenals in Europa gaat de voorkeur uit naar materieel dat zich ook door ongeschoold personeel laat bedienen. Mede daardoor kan de aannemer de machines vaker inzetten en sneller een po afronden waardoor het bedrijf weer op kosten kan besparen.

Materialen

De Japanse markt voor bouwmaterialen geldt doorgaans als gesloten. Een sterk gegroeide import met een jaarlijkse gemiddelde toename van 6 procent kenmerkte desondanks de periode tussen 1985 en 1993. De recessie zwakte de importstijging sindsdien af. Zodra herstel zich weer aandient zal er ook een grotere invoer van bouwmaterialen volgen. Structurele veranderingen in de Japanse bouw- en -materialensector dragen op hun beurt eveneens bij aan een grotere import. In oktober traden enkele economische stimuleringsmaatregelen voor de openbare werken en de huisvesting in werking die een grotere import teweeg ke brengen. Voorts dwingen de sterke Yen en de onmiskenbare druk van de overheid voor een vrijere markt de bouwsector om te zien naar nieuwe produkten en ideeen.

Dat alles biedt aanzienlijke kansen voor geimporteerde materialen die minder kosten dan de Japanse, voor verbeterde bouwtechnieken en aantrekkelijker ontwerpen.

Te denken valt aan lichtgewicht en dus makkelijk aan te brengen dakbedekkingen, lijmgebonden produkten uit houtvezels, deuren, tegels en marmer. Japanse bedrijven tonen over het geheel genomen weinig voorbehoud meer voor Europese materialen en methoden. De organisatie van de handelsmissie noemt verder de winning en produktie van grondstoffen en de voorfabricage van bouwelementen interessant voor de Japanse markt. Mogelijkheden doen zich ook voor wand- en vloerbekleding voor woningen, kantoren en de industrie voor. In het geval van het materieel biedt Japan kansen voor funderingsmachines, apparatuur voor het verwerken van beton en bouwkranen. Te denken valt ook aan graafmachines, wielladers, tractoren en aan asfalt- en egalisatiemachines.

Nadere inlichtingen verstrekt nationaal coordinator van Gateway to Japan mr. F. van Dam via telefoon 0348-426263 en fax 0348-424368.

Reageer op dit artikel