nieuws

‘Energieprestatienorm maakt huizen ongezonder’

bouwbreed Premium

De invoering van de energieprestatienorm kan ertoe leiden dat het binnenklimaat in woningen verslechtert. Een derde van alle woningen kampt nu al met een ongezond leefklimaat. En dat wordt alleen maar erger als de luchtdoorlatendheid van gebouwen nog verder afneemt. “Er is een groeiend spanningsveld tussen milieuvriendelijk en mensvriendelijk bouwen.”

Dat concludeert de GGD Groningen uit een onderzoek dat is verricht in 200 huizen. Daaruit blijkt dat de lucht in nieuwbouw woningen ongezonder is dan in oude huizen. Momenteel heeft een op de drie woningen een ongezond leefklimaat. Milieu-arts F. Duijm van de noordelijke GGD’en vindt dat het hoog tijd wordt dat naast duurzaamheid ook gezondheid leidraad wordt bij het bouwen, want het ligt volgens hem niet primair aan de bewoners te liggen dat het binnenklimaat in woningen zo slecht is. “In de bouwwereld heerst veelal de opvatting dat de bewoner zich moet aanpassen aan de woning, terwijl in andere technologieen de keuze vaak valt op robuust, intrinsiek veilig, gebruiksvriendelijk en fool proof”, aldus Duijm.

Belangrijkste oorzaak van het slechte binnenklimaat is volgens het onderzoek het gebrek aan ventilatie. Vooral om financiele redenen worden luchtdichte en goed geisoleerde huizen niet gelucht. Daardoor blijft microstof van sigaretterook en stofzuigen en stikstofoxyden afkomstig van de verbranding van gas in de woningen hangen. Ook de hoeveelheid vocht in huis neemt toe en daarmee de kans op mijten en schimmels.

Door het wegzuigen van lucht met een afzuigkap, ventilator of ander afzuigsysteem ontstaat binnen bovendien vaak een lagere luchtdruk dan buiten. Door deze onderdruk worden verbrandingsgassen van geiser, cv-ketel of kachel aangezogen die voor een verdere verslechtering van het binnenklimaat zorgen.

De GGD maakt zich daarover ernstige zorgen, zeker nu de eisen met de invoering van de energieprestatienorm zijn aangescherpt. Om een verdere toename van de problemen te voorkomen moeten volgens de GGD in de toekomst huizen worden gebouwd met ventilatiesystemen die warmte ke terugwinnen. Als ander alternatief wordt genoemd het gebruik van niet fossiele brandstoffen, zoals zonne-energie. “Warmteverlies is dan verenigbaar met duurzaamheid”, zegt de GGD, die tegelijkertijd constateert dat een andere benadering wel in een vroeg stadium van de ruimtelijke planning moet worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel