nieuws

‘Energieplantages’ ke CO2 -uitstoot verminderen

bouwbreed Premium

Er bestaan goede perspectieven voor energieplantages. De teelt van ‘energiehout’ vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien draagt dit hout bij aan een vermindering van de CO2 (kooldioxyde) in de atmosfeer.

De teelt van ‘energiehout’ staat nog in de kinderschoenen. Het is echter een goed alternatief voor het braak laten liggen van landbouwgronden, aldus de Stichting Bos en Hout te Wageningen. In andere landen wordt al wel op grote schaal biomassa geteeld, zoals in Zweden en Groot Brittannie waar voormalige landbouwgrond voor energiedoeleinden wordt gebruikt.

Het areaal met wilgen bedraagt in Zweden al ongeveer 15.000 hectare en zal toenemen tot 100.000 hectare in het jaar 2000. In Zweden werd de biomassa concurrerend voor energieopwekking nadat de Zweedse overheid een CO2-heffing heeft ingevoerd voor fossiele brandstoffen. Speciaal aangelegde energieplantages produceren ongeveer 10 tot 12 ton droge stof per hectare per jaar, aldus de stichting.

Er zijn derhalve enige tienduizenden hectaren nodig om een wezenlijke bijdrage te ke leveren aan het vervangen van fossiele brandstoffen. Met de schaarse grond in Nederland is het maar zeer de vraag of energieplantages op grote schaal mogelijk zijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (LNV) verwacht dat de komende 25 jaar maximaal 50.000 hectare landbouwgrond voor energieteelt beschikbaar zal zijn.

Onbenut hout

De Stichting Bos en Hout heeft overigens zelf berekend, dat onbenut hout nog veel energie kan opleveren. Het gaat hierbij om resthout, oud hout en bosdunningshout. De stichting heeft bepaald dat het hier gaat om 630.000 ton resthout en 405.000 ton onbenut hout. Dat vertegenwoordigt samen een energie-inhoud van 17 PJ(Peta Joule).

Als in de 25 jaar inderdaad 50.000 hectaren uit energieplantages bestaan en het resthout totaal wordt ingezet dan levert het totaal 27 PJ op. Dat is overigens nog slechts 5% van het huidige energiegebruik. De CO2-uitstoot zal bij de 27PJ ongeveer 3 miljoen ton minder zijn. En dat is een zeer wezenlijke bijdrage aan het milieu en het milieubeleid van de overheid.

De bosaanleg en het gebruik van hout verminderen het broeikaseffect op drie manieren. Er vindt CO2-opslag plaats in bossen en houtprodukten. Door het gebruik van hout als energiedrager wordt CO2-uitstoot van fossiele brandstof evenredig verminderd. Het toenemend gebruik van hout in produkten vermindert evenredig de produktie van meer energievergende produkten van ander materiaal.

Er zit echter een maartje aan deze opsomming. Bomen zetten tijdens de groei CO2 om in hout en produceren daarbij zuurstof. Bij verrotting echter evenals bij verbranding van hout komt de CO2 die aanvankelijk aan de atmosfeer is onttrokken weer vrij. Hout is derhalve kooldioxyde of CO2-neutraal.

Reageer op dit artikel